ความเห็น 66485

คุณธรรม จริยธรรม ที่ยิ่งใหญ่

เขียนเมื่อ 
ขออนุญาตแก้ไขคำผิดค่ะ  ปฏิกิริยาโต้ตอบ