ตัวอย่างข้อเสนอแนะของ FA และ Notetaker


ปัญญาพาสุขสรรค์

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากกลุ่มคุณอำนวย และนักจดบัทึก (FAและNOTETAKER) ของ Workshop : การสร้างสุขภาวะแบบบูรณาการเพื่อความสุขทุกท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 

-          เรื่องเวลาที่น้อยเกินไป ทำให้บทเรียนที่ออกมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มากนัก

-          ความไม่คุ้นเคยกันระหว่าง FA และ NOTE ทำให้การสื่อสารและการประสานงานเกิดผิดพลาดได้ ดังนั้นจึงควรสร้างปฎิสัมพันธ์/รู้จักกันก่อน เพื่อเตรียมตัวก่อนลงมือทำ

-          ให้มีการยืดหยุ่นในบางเรื่อง บางโอกาส อย่างเช่นเรื่องเวลา การถอดบทเรียน

-          เงื่อนไขและข้อมูลของการจัด Workshop ต้องชัดเจนและสื่อเข้าใจง่ายตรงกัน  อย่างเรื่องของประเด็นต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน จะได้ไม่สับสน เช่น หัวปลา/เป้าหมาย วิธีการ

-          การเขียน/ถ่ายทอดข้อมูลลงในกระดาษต้องมีความสมบรูณ์  ลงรายละเอียดจากใหญ่ย่อยย่อย หรือทำอย่างไรให้สื่อออกมาได้ง่าย

-         บางครั้งเกิดวิกฤติจากการถ่ายทอดบทเรียนลงสู่กระดาษก็สามารเปลี่ยนเป็นโอกาส ทำให้เกิดความรู้สึกร่วมขึ้นได้เช่นกัน

-        พบปัญหาการดึงความสนใจของกลุ่มคนยังไม่ดีมากนักและการคลุมเกมส์ยังไม่สมบูรณ์

-         ขาดการดึงประเด็นหรือการนำพาไปสู่การแลกเปลี่ยน และเกิดความไม่ต่อเนื่องของการเล่าเรื่องของชาวบ้าน จากกลุ่มสังเกตการณ์

-         ขาดการตั้งคำถามร่วมกัน

-          เกิดการจดเนื้อหาและรายละเอียดที่ชัดเจนและไม่ครบถ้วนนัก

-          ต้องการให้เกิดการเรียนรู้แบบผ่อนคลาย และสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้นกว่านี้

-         สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าช่วงระยะเริ่มต้น/ช่วงแรกจากไม่ค่อยคุย ร่วมกัน คุยกันมากขึ้นและเสียงดังขึ้น

-          มีการเสนอแบบสังเคราะห์จะทำให้ไม่เห็นภาพจริง/ประเด็น

-          เน้นให้ทำงานเป็นทีมและอาศัยความถนัดของแต่ละคน

ภาพรวมเพื่อปรับปรุงแก้ไขการจัด Workshop 

-          ควรต้องเตรียม FA และ NOTE ให้เข้าใจรายละเอียดและประเด็นให้ชัดเจน ทำความรู้จักกันก่อน

-          การเตรียมวิธีการเล่าเรื่อง เพื่อดึงความรู้และการปฏิบัติ

-          ควรเตรียมงานควรให้กระชับขึ้น

-          เพิ่มคุณประมวลช่วยสังเคราะห์น่าจะดี

-          มีเสียงรบกวนกันด้วยผลจากการจัดตำแหน่งที่นั่งและปริมาณเสียง

-          ให้มีการเรียบเรียงส่งให้ดูแบบที่สังเคราะห์และไม่สังเคราะห์

-          มีการเยี่ยมเยือนพื้นที่

-          มีข้อแยกแยะและรายละเอียดให้ชัดเจนกว่านี้

ข้อสังเกตอื่นๆ

-          เทคนิคการเล่าเรื่อง  ผู้รู้จะเล่ายาว ผู้ฟังก็จะฟัง ทำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำอย่างไรจึงจะคลุมการเล่าเรื่องให้ดีและพอเหมาะ

-          พิธีกรควรสังเกตกลุ่มว่าเป็นลักษณะแบบไหน เพื่อใช้น้ำเสียง ภาษา และท่าทางในการแสดงออกให้เหมาะสม

-          มีบางคนอาจถูกมัดมือชกเข้ากลุ่มได้ต้องคอยสังเกต

 นี่เป็นเพียงคำเสนอแนะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบางส่วนจากกลุ่มปัจเจกบุคคล ในงาน Workshop ที่เชียงใหม่ ทิ้งท้ายว่างานนี้เข้มข้นจริง ๆ  

                                                                                   smile

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 84เขียนเมื่อ 7 มิถุนายน 2005 09:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 22:53 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท