อาทิตย์ก่อน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ผมได้นำเสนอเรื่อง Blog กับกลุ่ม
คุณอำนวย(Facilitator) ผู้มีประสบการณ์ บางคนก็ได้ขอ copy file
ลงใน thumb drive กลับไป บางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาส ผมเลยนำ
powerpoint มาขึ้นเว็บไว้ เผื่อว่าผู้สนใจจะได้ดูซ้ำได้ครับ

http://www.ourmedia.org/sites/ourmedia.org/files/blogintro_faci.ppt