หวังว่าหลายท่านคงจะหาซอยนี้เจอนะครับ    หากท่านเข้ามาในซอยนี้ท่านก็จะได้เจอชุมชน Learning  ซึ่งมี Learn Together เป็นสมาชิกคนหนึ่งที่เปิดพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้  ความเชื่อ   'head_thawat'ร่วมแบ่งปันความรู้ระหว่างกันครับ   ถึงแม้บางครั้งเราจะมีความคิดเห็นต่างกันไปบ้าง  แต่เราก็ยังเคารพสิทธิ์ส่วนบุคคลซึ่งกันและกันเสมอนะครับ     เจตนารมณ์ของ blog นี้  เพียงเพื่อที่จะสื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ที่แฝงด้วยความเชื่อส่วนตัวของผู้เขียน    หากมีข้อเขียนล่วงล้ำความรู้สึกของท่านละก้อ  โปรดอภัยและบอกกล่าวกันได้ครับ    อย่าลืมมาเยี่ยม  มาเยือนกันบ้างนะครับ