การเรียนรู้ตลอดชีวิต


โลกมีวาทกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเฉพาะวาทกรรมของนักการศึกษา หรือด้านผู้จัดบริการการศึกษาเท่านั้น ไม่มีวาทกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มาจากด้านผู้เรียนรู้เลย

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

           ผมอยากรู้ว่าสังคมไทย  และสังคมโลกมองเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างไร     จึงเข้า อินเทอร์เน็ต ใช้กูเกิ้ลค้นด้วยคำหลัก การเรียนรู้ตลอดชีวิตค้นได้ ๒๔๕ เรื่อง    ทั้งหมดเป็นเรื่องจากผู้ให้บริการการศึกษาในประเทศไทย      ลองค้นใหม่ด้วยคำหลัก “lifelong learning”    ได้มา ๑๐.๕ ล้านเรื่อง     ลองดูผ่านๆ ก็เป็นเรื่องจากผู้ให้บริการการศึกษา (ในต่างประเทศ) ทั้งหมดเช่นเดียวกัน

           เอาใหม่   ค้นใน www.wikipedia.org  ได้ผลมาดังนี้

Lifelong learning

From Wikipedia, the free encyclopedia.

Lifelong learningis the concept that "It's never too soon or too late for learning", a philosophy that has taken root in organisations such as the UK Government's Department for Education and Skills (http://www.dfes.gov.uk).

Lifelong learning sees citizens provided with learning opportunities at all ages and in numerous contexts: at work, at home and through leisure activities, not just through formal channels such as school and higher education.

Lifelong education is a form of pedagogy often accomplished through distance learning or e-learning, home schooling or correspondence courses. It also includes postgraduate programs for those who want to improve their qualification, bring their skills up to date or retrain for a new line of work. Internal corporate training has similar goals.

Sometimes it aims to provide educational opportunities outside standard educational systems — which can be cost-prohibitive, if available at all.

The reason why lifelong education became important is the acceleration of scientific and technological progress. Despite the increased duration of primary, secondary and university education (14-18 years depending on the country), the knowledge and skills acquired there are usually not sufficient for 3-4 decades long professional career.

[edit]

See also

Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Lifelong_learning"

           ก็ทำนองเดียวกันอีก    โลกมีวาทกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเฉพาะวาทกรรมของนักการศึกษา  หรือด้านผู้จัดบริการการศึกษาเท่านั้น    ไม่มีวาทกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มาจากด้านผู้เรียนรู้เลย     เราไม่มีมุมมองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  เชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพ  หรืองานประจำ    เราไม่มีมุมมองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มาจากผู้เรียนเลย    วาทกรรมเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาจาก supply side ทั้งสิ้น     ไม่มีจาก demand side เลย

           การเรียนรู้ช่างเป็นกิจกรรมที่ถูกผูกขาดจริงหนอ

           นักกิจกรรมจัดการความรู้  คือ คุณกิจ ทั้งหลายร่วมกัน ลุกขึ้นมาบอกสังคมไทย และบอกสังคมโลก ว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตทำอย่างไร   จะดีไหม    เรามานิยามคำว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต ใหม่ ภายใต้มุมมอง และประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ ดีไหม

           ผมจะเอารายงานการดำเนินการโรงเรียนชาวนาของมูลนิธิข้าวขวัญมาลงเป็นตอนๆ    สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง    เพื่อให้ผู้สนใจการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้เห็นภาพว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชาวบ้านธรรมดาๆ ทั่วๆ ไป ควรเป็นอย่างไร     ผมเชื่อมั่นว่า แนวทางของโรงเรียนชาวนา เป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้ได้ผลมาก ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชาวบ้าน      และอาจนำไปปรับใช้ได้ในบริบทอื่นๆ เกษตรกรรมแบบอื่น     รวมทั้งในการประกอบธุรกิจ  และในโรงงานอุตสาหกรรม     แต่มีเงื่อนไข หรือความเชื่อ/ทิฐิ สำคัญ คือเน้นการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ไม่โลภ

วิจารณ์ พานิช

๔ มิ.ย. ๔๘

     

หมายเลขบันทึก: 65เขียนเมื่อ 5 มิถุนายน 2005 00:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 สิงหาคม 2018 11:20 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ผมคิดว่าหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับคนไทยในปัจจุบัน เพราะเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ยึดติดกับกระบวนการของระบบการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตคือสิ่งที่คนไทยทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชาติของเรา ดังนั้นผมจะเป็นผู้หนึงในการติดตามผลงานที่คุณจะนำมาเผยแพร่เกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยความเคารพอย่างสูง

ขอแสดงความชื่นชมของ Blog นี้ที่ได้ทำให้ผู้ที่กำลังจะใช้ KM มาพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น เป็นสิ่งที่คิดว่าสำคัญมากสำหรับชีวิตของเราในปัจจุบัน คนเราไม่จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้กันแต่เฉพาะในชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นระดับไหน เราสามารถเรียนรู้จากการทำ KM หรือจากประสบการณ์ต่างๆ ชีวิตเราทั้งชีวิตสามารถเรียนรู้กันได้ไม่มีวันสิ้นสุด การศึกษาในชั้นเรียนก็เป็นมุมหนึ่งที่ทำให้เราสามารถจัดระเบียบความคิดให้เป็นระบบโดยมีเครื่องมือ (ข้อสอบ)วัด/ประเมิน สิ่งที่ได้ศึกษาไปเท่านั้น แต่คนที่หาประสบการณ์จากการใช้ชีวิตประจำวันไปตลอดนั้น เป็นคนที่นับว่าใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่า

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

KM มือใหม่

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท