"การพัฒนาความรู้ในสังคมไทยจึงเป็นความรู้ที่ลอยๆ เพราะเราไปเอาคำตอบของสังคมอื่นมาเป็นความรู้ โดยไม่สร้างคำถามของสังคมเราเองขึ้นก่อน เพื่อจะได้สร้างความรู้ของเราขึ้นมาตอบคำถามนั้น"

                                              นิธิ เอียวศรีวงศ์

                                              ในบทความเรื่อง ควรรู้เท่าทันใครกันแน่

                                              มติชนสุดสัปดาห์   ๒๗ พ.ค. ๔๘