ความเห็น 66484

คุณธรรม จริยธรรม ที่ยิ่งใหญ่

เขียนเมื่อ 

ขอร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้มีน้ำใจการให้อภัยด้วยค่ะ

บ่อยครั้งมากที่ให้อภัย  ไม่จองเวร  ไม่พยาบาท  ไม่เคียดแค้น  อดใจไม่ได้  แต่ไม่มีปฏิกิรกยาโต้ตอบค่ะ

ขอบคุณค่ะ