การเขียนแบบ Flowery  เป็นอย่างไร  หากจะแปลตามตรงแล้ว  Flowery  หมายถึง  ดอกไม้ 
ครูอ้อยเลยสนใจการเขียนแบบดอกไม้......เป็นอย่างไรนะ  พอตั้งใจฟังจริงๆแล้ว  การเขียนแบบ Flowery นั้น  หมายถึง....  การเขียนแบบใช้คำฟุ่มเฟือย  
เป็นอย่างไรล่ะ  เช่น  make a decision  หมายถึงการตัดสินใจ  ไม่ควรใช้  เพราะถือว่า  เป็นคำฟุ่มเฟือย 
ต้องใช้ว่า  I decide...... ฉันตัดสินใจที่จะ....ไปเลย..
ไม่ต้องใช้คำให้เยิ่นเย้อหรือรุงรัง 
นอกจากนี้  ยังมีคำซ้ำซ้อนที่ไม่ควรนำมาเขียนใน journal  เช่น  คำซ้ำซ้อน  free of charge  หมายถึง  ไม่มีการเรียกเก็บ charge  ซึ่ง  คำว่า  free  ย่อมหมายถึง  ไม่มีการเรียกร้องใดๆอยู่แล้ว 
หรือ  free gift  หมายถึง  พรสวรรค์ที่มีมาแต่กำเนิด  ซึ่งไม่ต้องใช้ free  ก็ได้ ใช้เพียง  gift  ก็เพียงพอแล้ว 
หรือ  have a preference of....หมายถึง   การชอบมากกว่า  ก็ควรใช้  I prefer ..ไปเลย  เป็นต้น 
ทั้งหมดที่ครูอ้อยกล่าวมานี้  เป็นการเขียนแบบ Flowery....