มีโอกาสอันดี ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรร่วมในการพัฒนา ครูชำนาญการพิเศษ ของการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ของ ๘ จังหวัดภาคเหนือบน มีผู้เข้ารับการเข้ารับการพัฒนา เกือบ ๖๐๐ คน

งานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ และ ต้องร่วมแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้กับคุณครูอาวุโส(ส่วนใหญ่) ในการวิเคราะห์เบื้องต้นของผมว่า คุณครูไม่ธรรมดาแน่นอน ดังนั้นการร่วมด้วยช่วยกัน ในฐานะวิทยากรร่วม โดยเฉพาะสาระทางด้านสุขภาพ จึงเป็นภาระที่ผมยังกริ่งเกรง

อนึ่ง เรื่องหลักสูตร เรื่องการจัดทำแผนการสอนที่สอดคล้องตามสาระเรียนรู้ ตามช่วงชั้นปี ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยถนัดทั้งสิ้น ...ดังนั้นการบ้านที่สำคัญและเร่งด่วนของผมก็คือ อ่านแนวคิดการศึกษา อ่านกระบวนการทำแผนการเรียนรู้อย่างเร่งด่วน ...จริงๆการทำความเข้าใจหลักสูตรและการได้มาของหลักสูตรของผมครั้งนี้ถือว่าได้กำไรมาก...เรียนรู้ในมุมของคุณครูที่ชัดเจนมากขึ้น  สิ่งที่ผมรับผิดชอบจะเติมให้คุณครูว่าที่ชำนาญการพิเศษ คือ กระบวนการวิจัย ที่ผมค่อนข้างคุ้นชิน และ พยายามจะถ่ายทอดให้คุณครูได้เรียนรู้ร่วมกันในฐานะ งานวิจัยคือวิถีชีวิต   สุดท้ายอยากให้ว่าที่ครูชำนาญการพิเศษทุกท่านบอกว่า งานวิจัยงานนิดเดียว

ซึ่งผมก็คิดว่า กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการวิจัย เป็นเนื้อเดียวกัน  คุณครูท่านได้ทำวิจัยอยู่แล้วเพียงแต่ปรับนี่นิด ปรับตรงนั้นอีกหน่อย สรุป วิเคราะห์และสังเคราะห์ เรียบเรียงออกมาสวยๆ ...ที่สำคัญ ตอบคำถามปัญหาวิจัยได้ แค่นี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นครับ...โดยเฉพาะงานวิจัยชั้นเรียนไม่ค่อยซับซ้อน ทำดีๆสามารถเกิด นวัตกรรม ใหม่ๆได้

ล่วงมาวันที่ ๓ ที่ผมคลุกคลีช่วยเป็นวิทยากรกลุ่ม  ผมพอจะมองเห็นปัญหาของคุณครูที่ต้องยอมรับกันว่าต้องพัฒนาและแลกเปลี่ยน เสริม สมรรถนะ กันให้มากคือ

 

กระบวนการคิดเชิงระบบ ( System thinking) และความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ที่มีปัญหามาก สังเกตจากการทำแผนการเรียนรู้ และแยก สาระออกเป็นส่วนๆของครู การแยก ความรู้ Knowledge, เจตคติ Attitude, การปฏิบัติ Practice ไม่ค่อยได้ รวมถึงการเชื่อมโยงออกมาเป็นให้เห็นเป็นแผนการสอน

 

คุณครูท่านหนึ่งบอกผมว่าเมื่อก่อน   แผนการสอนก็เป็นเรื่องของแผนการสอน  ส่วนการสอนเป็นเรื่องของครู นี่เป็นปรากฏการณ์จริงว่า แผนการสอนกับงานสอนไปคนละทางตามใจครู พอถึงเวลาลงมือทำแผนการสอนด้วยตนเองจริงๆก็เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างมากมาย

มาถึงปัญหาที่คุยกันวิทยากรหลายท่านที่เคยตรวจงานคุณครูมา ก็เห็นปัญหาว่า คุณครูไม่ค่อยมีทักษะด้านการเขียน ตลอดการทำผลงานวิชาการ(ลักษณะงานวิจัย) ที่ต้องแก้แล้วแก้อีก ดังนั้นกระบวนการวิจัย จึงต้องเติมลงไป...เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะ ...

ตามสภาพความเป็นจริงคุณครูที่เข้ารับการพัฒนาในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งหมดสิทธิ์การเป็นอาจารย์ ๓ แล้วก็มี ผู้ที่ไม่มั่นใจในการทำผลงานก็มี ...บรรยากาศของการอบรมจึงดูเคร่งเครียดและเอาจริงเอาจัง ..จะว่าไป   ครูชำนาญการพิเศษ ก็เป็นจุดหมายที่หอมหวน เป็นรางวัลที่เป็นทั้งความภูมิใจและตัวเลขรายได้ที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม...ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโอกาสให้ในครั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพทั้ง สิบกว่าวัน ...ช่วยให้คุณครูมี Competency มากขึ้น และเพิ่มความมั่นใจในการเข้าสู่ตำแหน่งมากขึ้น ผมคิดว่าดีกว่าส่งผลงานอย่างเดียวแล้วประเมินให้ผ่าน...เพราะเราไม่สามารถตรวจสอบได้ รวมถึง ไม่มั่นใจว่าคุณครูมี Competency ที่คาดหวัง ได้จริงหรือไม่??? 

เรื่องนี้ผมคิดว่าสำคัญครับ

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ,เชียงใหม่