วันพบปะ CKO กรมอนามัย (11) ประสบการณ์ CKO โดย คุณหมอก้องเกียรติ และคุณจิตติมา ค่ะ

Fa ต้องทำบรรยากาศให้มีการแลกเปลี่ยน สร้างโอกาสให้เขาได้เกิดการแลกเปลี่ยนจริงๆ และมีความยืดหยุ่นในการ ลปรร.

 

นี่คือ ประสบการณ์ CKO เรื่องเล่า ลปรร. เพิ่มเติมค่ะ

 1. การบริหารจัดการ ผู้บริหารจะต้องให้การยอมรับ สนับสนุน และมีการสั่งการผ่านคณะกรรมการบริหารในองค์กร
 2. CKO ต้องเอาจริง มีความมุ่งมั่น กัดไม่ปล่อย
 3. มีความรู้เรื่อง KM เรื่องการอบรม Facilitator, Note taker และมี Network ของการติดตามงาน เช่น มี Fa & Note รายหน่วยงานที่พร้อมจะทำงาน และที่ศูนย์ฯ 8 จะมี KB (K Builder) ซึ่งเป็นตัวป้อนองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงาน
 4. มีการ Integrate งานสู่งานประจำ และงานที่ได้รับมา เช่น PMQA, HA, ก.พ.ร.
 5. ต้องรู้ว่าเป้าหมาย KM รู้ว่า KM ทำไปแล้วจะได้อะไร และต้องรู้การต่อยอดการ sharing เช่น การทำ R2R, CAR, CQI
 6. ถ้าจะขับเคลื่อนต้องมีการ monitor ต้องง่าย และเข้าใจได้ดี และเครื่องมือในการ Sharing ต้องเป็นที่เข้าใจ และง่ายในการทำ ตั้งกลุ่ม CoP ก็ง่าย ตามปัญหาของหน่วยงานนั้นๆ เพราะว่าหน่วยงานนั้นๆ จะได้เข้าใจง่าย
 7. Fa ต้องทำบรรยากาศให้มีการแลกเปลี่ยน สร้างโอกาสให้เขาได้เกิดการแลกเปลี่ยนจริงๆ และมีความยืดหยุ่นในการ ลปรร.
 8. มีความสม่ำเสมอในการพูดคุย ให้เป็นปกติทำสม่ำเสมอ เป็นกิจกรรมที่เรียกว่า ... coffee time break ก็เอา Lunch talk ก็เอา จนเขารู้สึกว่า ไม่เข้าไม่ได้ จะตก trend หรือตกข่าวประมาณนั้น
 9. ในส่วนของกองสุขาภิบาลฯ ได้สื่อสารทุกรูปแบบเลย ให้คนในหน่วยงานรู้ว่า KM มีประโยชน์

 

มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง ที่คงไม่เล่าไม่ได้ค่ะ เพราะแสดงถึงความมุ่งมั่นของ CKO ที่จะให้ทีมงานได้พัฒนาความรู้ ... ที่ กลุ่มตรวจสอบภายในค่ะ คุณสุหัชชา ... ที่หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานสนับสนุน ไม่ใช่งานวิชาการ

 • ... ด้วยความตั้งใจที่จะให้เจ้าหน้าที่เขามีความรู้เรื่อง Internet เพื่อ search เข้าไปหาความรู้ ถ้าไม่มีแรงจูงใจมากระตุ้น ก็อาจจะไม่ค่อยได้รับความสนใจ ...
 • จึงวางแผนว่า ให้ทุกคนในหน่วยเราเข้าไป search net ในเรื่องที่ตนเองต้องการความรู้
 • แล้วก็นำมาสรุป ว่าตัวเองได้อะไร จากเรื่องที่ตัวเอง search
 • พอได้แล้วก็เอามาส่งภายในกำหนดเวลา ปีหนึ่งประมาณ 5 เรื่อง
 • ถ้าใครสามารถส่งในเวลาได้เป็นอันดับที่ 1 จะมีแรงจูงใจ โดยการให้รางวัล
 • ถ้าทุกคนในหน่วยส่งทันกำหนด ทุกคนก็จะได้รับรางวัล ลดหลั่นกันไป
 • ซึ่งทุนทรัพย์ตรงนี้ ไม่ได้เอาจากที่ไหนไกลเลย ก็ในกระเป๋าของคุณสุหัชชา CKO กลุ่มตรวจสอบภายในเองละค่ะ ... แหม อยากไปสมัครเป็นลูกทีมจังเลยค่า

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัยความเห็น (2)

IP: xxx.157.71.163
เขียนเมื่อ 

พี่นนครับ

เปลี่ยน ข้อ 5 PAR เป็น CAR (community action research)

              TQI เป็น CQI (Continous quality improvement)

และข้อ  6  Handling เป็น Sharing

และผมฝาก AAR ไปทาง mail แล้วนะครับ 

 

ขอบคุณค่ะ แก้ไขแล้วค่ะ