วันพบปะ CKO กรมอนามัย (10) ประสบการณ์ CKO โดย คุณชัยเลิศ

บทบาทของ CKO ต้องเป็นคุณเอื้อ ทำหลายหน้าที่ ต้องมีความรู้ ประสบการณ์อย่างดี ต้องใช้กระบวนการของ KM เข้าไปมีส่วน เวลาประชุม ประธานฯ จะทำหน้าที่เป็น Fa และมีสมาชิกในกลุ่ม ใครก็ได้ เวียนไปมาไม่ได้กำหนดตายตัวเป็น Note taker

 

คุณชัยเลิศ จากกองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ... มาเล่าเรื่องในกลุ่มให้ฟังค่ะ แบบแจงเป็นรายหน่วยงานเลย ฟิตจริงๆ

CKO กองคลัง ... พี่เปี๊ยกค่ะ ... ถ้าใครได้ติดตามกิจกรรม KM ทุกครั้งของกรมอนามัยละก็ จะทราบค่ะ ว่ากองคลังมีพัฒนาการมาอย่างเข้มข้น

 • ช่วงที่ขับเคลื่อน ต้องใช้ศิลปะ ดึงผู้นำเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมาก เช่น เรื่องการเชิญประชุม ก็ต้องให้เลขาฯ ร่างหนังสือ และให้ ผอ.เซ็น เป็นต้น
 • บทบาทของ CKO ต้องเป็นคุณเอื้อ ทำหลายหน้าที่ ต้องมีความรู้ ประสบการณ์อย่างดี ต้องใช้กระบวนการของ KM เข้าไปมีส่วน เวลาประชุม ประธานฯ จะทำหน้าที่เป็น Fa และมีสมาชิกในกลุ่ม ใครก็ได้ เวียนไปมาไม่ได้กำหนดตายตัวเป็น Note taker
 • พยายามสร้างบรรยากาศ KM และมีการเล่าประสบการณ์ที่ทำมาจริงๆ
 • อีกส่วนหนึ่งคือ เลขาฯ ต้องมีความรู้เรื่อง IT

ศูนย์อนามัยที่ 2 ... คุณเพชราค่ะ ... เล่าว่า เธอเป็นเลขาฯ ของ CKO คือ ผอ. และมาประชุมแทน บทบาทที่ตัวเองได้ทำ คือ

 • การตั้งทีม KM โดยเลือกทีมที่มีเทคนิคในการใฝ่รู้
 • ทำแผน KM ที่เป็นเรื่องใกล้ตัว เช่น การขับรถที่ปลอดภัย กระตุ้นให้คนขับรถมีการเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
 • หาความรู้เรื่อง KM โดยอ่านหนังสือ ตำรา เอกสาร review และมาถ่ายทอดให้ทีมฟัง แรกๆ ทีมไม่ค่อยสนใจ เพราะเห็นว่า KM เป็นเรื่องไกลตัว และเข้าใจยาก และมาตอนหลังๆ ใช้เรื่องง่ายๆ เป็นตัวนำ พอทุกคนเริ่มจากเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวแล้ว ก็เหมือนกับทุกคนใช้กระบวนการของ KM อยู่แล้ว ก็เป็นการฝึกการเป็น Fa และ Note ไปด้วย ... KM ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย

CKO ของกองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ... คุณสุวรรณา (CKO ที่กองฯ นี้ มี 3 ท่านนะคะ เป็นตัวแทน 3 กลุ่มงาน)

 • นำ KM ไปใช้กับภาคีเครือข่าย คือ ในการประชุมของสมาคม องค์กรภาคเอกชน เช่น สมาคมร้านค้าอาหาร ผู้ประกอบการตลาด สมาคมตลาด ให้ภาคเอกชนที่เป็นวิทยากรกระบวนการเรียนรู้ นำวิธีการของ KM ไปจัดประชุม แบ่งกลุ่มชมรมผู้ประกอบการ ให้มีการเล่าประสบการณ์กัน และสรุป
 • และนำเอาความรู้เผยแพร่ ที่เวปของหน้วยงาน

สำหรับศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ... คุณสาโรช ...

 • CKO มีความมุ่งมั่น และมีทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการ KM ... ผอ. มีนโยบายชัดเจน เข้มแข็ง เชื่อมั่น และมั่นคงในกระบวนการ KM ; KM จะขับเคลื่อนองค์กรไปได้
 • และใช้กระบวนการ ลปรร. ก็เริ่มจากเรื่องดีดี เรื่องที่ใกล้ตัวก่อน และจะเอาเรื่องงานมาประยุกต์ใช้ภายหลัง ผู้นำวางระบบ ทำสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 • และมีการนำเครื่องมือมาใช้ช่วยกระบวนการ KM เช่น แบบ check list กิจกรรมต่างๆ และ KB ที่ได้มาจะมีมาก มีการเก็บไว้เป็นฐานความรู้
 • ที่นี่มีการสร้างค่านิยมให้เกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากผู้นำ เพราะทุกคนเห็นว่า การประชุมมีความสำคัญ การติดตามงาน การขับเคลื่อน มีความเป็นไปได้ เพราะวันประชุม ทุกคนต่างก็คิดเหมือนกันว่า หยุดไม่ได้ และพลาดไม่ได้

คุณอันชิษฐา ... KM Team ผู้แทรกซึมอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะ ... บอกปิดท้ายค่ะว่า ท่านเคยเห็นไหมคะ ทีมสร้าง CKO ที่นี่ละค่ะ ที่นี่ละค่ะ ต้องบอกให้ทราบทั่วกัน ... (ทำไมน่ะหรือคะ เพราะว่า กลุ่มนี้ชื่นชมกันจนออกนอกหน้าละค่ะ ทุกคน present กันด้วยความเป็นปลื้มกันไปหมดค่ะ)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัย

คำสำคัญ (Tags)#km#cko#km team#กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หมายเลขบันทึก: 83317, เขียน: 11 Mar 2007 @ 20:06 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)