" ความงดงามของชีวิต สามารถลิขิตและตัดสินใจ..ได้เอง ทางเลือกและการเปลี่ยนแปลง คือหนทางสู่ความสำเร็จสู่เป้าหมายการเดินทาง"