ชื่อคน  ไม่ต้องมี the  นำหน้า   เช่น  ชื่อครูอ้อยว่า....Siriporn ก็ไม่ต้องใช้  The Siriporn  
ชื่อ   ดอกไม้  เช่น  Sunflower  ก็ไม่ต้องใช้ the นำหน้า   เป็น  The Sunflower  
ทำนองเดียวกัน  ชื่อของเมืองต่างๆ  ทั่วโลก  ก็ไม่ต้องมี the  นำหน้า  เช่น  Bangkok  ก็ไม่ต้องใช้  The Bangkok   The  Tokyo  เป็นต้น 
แต่ครูอ้อยเพิ่งรู้มาว่า  ในโลกนี้  มีอยู่เมืองหนึ่ง  ที่ต้องใช้  the  นำหน้า  ลองทายดูสิคะว่า...ชื่อเมืองอะไร....The..............