ความเห็น 191537

การเขียนแบบ Flowery เป็นอย่างไร

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

  • ครูอ้อยก็มีความชอบแบบ Flowery ค่ะ  ชอบมากด้วยค่ะ
  • แต่วันนั้นในชั่วโมงเรียนการเขียน abstract ..อาจารย์บอกว่า...อย่าไปใช้ Flowery เลย  จะทำให้มีช่องโหว่ในความผิดพลาด
  • แต่เวลาเขียนโดยทั่วๆไป..ครูอ้อยก็กลับมาใช้ Flowery ค่ะ   โดยเฉพาะการเขียนในบันทึก GotoKnow  เขียนมากๆเลยค่ะ
  • เห็นด้วยกับการนับคำ...ได้จำนวนมาก

ขอบคุณค่ะท่าน