เมื่อวานมีการลือสะพัดว่า เว็บ YouTube ถูก block โดยถ้าเข้าดูผ่าน http://www.youtube.com จะถูก redirect ไปที่ เว็บ http://www.mict.go.th/ แต่หากเข้าดูด้วย http://youtube.com (ไม่มี www) จะเข้าสู่หน้าเว็บโดยปกติได้

นักเทคนิคชาวไทยจำนวนมาก วิเคราะห์การ block ครั้งนี้ไว้น่าสนใจหลายเว็บ อันได้แก่

แต่อย่างไรก็ตาม มีนักเทคนิคบางคนตั้งข้อสังเกตว่า อาจจะเป็นการ block เว็บประเภทอื่น แต่พลาดมาโดน YouTube ไปด้วย  TRUE กับ Ragnalok กับการออกเวปนอก

การเปิดกั้นการแสดงออกทางอินเทอร์เน็ต เป็นไปยากมาก ดิฉันอดแปลกใจไม่ได้ว่า หากท่านผู้มีอำนาจ ยังคิดว่าวิธีการ block จะทำได้สำเร็จ ต้องคิดใหม่ดีกว่ามังคะ เพราะมันก็ยังมีวิธีดิ้นเพื่อเข้าให้ถึงแหล่งข้อมูลเหล่านั้นอยู่ได้ ยกเว้น เพียงตัดการเชื่อมต่อระหว่างประเทศออกไปต่างหาก (คล้ายปกติ network ระหว่างประเทศล่ม) ก็จะทำให้เราถูกตัดขาดโลกได้จริงๆ (แต่ใครจะยอม??)

ท้ายนี้ สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับ การปิดกั้นเสรีภาพการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร หรือเรียกง่ายๆ ว่า block สามารถเข้าชื่อได้ที่เว็บนี้ค่ะ