สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ผม มีโอกาสไดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จากการไปดำรงตำแหน่งก็ทำให้ทราบว่าที่จริงแล้วโรงเรียนขนาดเล็กนั้นมีปัญหาต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิชาการงานด้านการบริหารงาน งานด้านบุคลากร งานด้านงบประมาณ แต่ก็พอจะมองวิธีการแก้ปัญหาที่อยากจะเสนอให้กับบุคคลที่ดูแลการศึกษาของชาติให้ได้รับรู้วิธีการแก้ปัญหาที่มองเห็นคือ การจัดการหาบุคลากรเพิ่มหรือพูดง่ายๆก็คือต้องเพิ่มจำนวนครูให้ครบชั้นเรียนนั้นเอง แต่ก็คงเป็นไปได้ยาก แต่แนวทางที่คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้ก็คือการนำบุคลากรที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียนมาใช้ในการจัดการศึกษาเช่นการนำพระภิกษุมาช่วยสอนในการสอนในวิชาที่เกี่ยวกับศีลธรรม นำเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาดำเนินการสอนการเกษตร นำแม่บ้านที่มีความรู้ด้านการทำอาหารมาสอนในวิชาการงาน นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาช่วยในการสอนในวิชาสุขศึกษา นำเขยฝรั่งเข้ามาช่วยในการสอนภาษาอังกฤษ ส่วนราชการครูจะทำการสอนในวิชาหลัก(คณิตศาสต์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์)เป็นต้น แต่ที่แน่เลยในการแก้ปัญหาครูการจัดเพิ่มอัตราครูให้กับโรงเรียน ในด้านเทคโนโลยีได้นำการจัดการศึกษาทางไกลของโรงเรียนไกลกังวลของมาช่วยในการศึกษา โดยการจัดหาโทรทัศน์และตัวรับสัญญาณดาวเทียมมาใช้ในการนี้ ก็เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูได้เป็นอย่างมาก....สำหรับที่โรงเรียนก็จะพยายามทำตามที่เขียนมาข้างต้นในภาคเรียนต่อไปถ้าประสบผลสำเร็จจะมาบอกให้น่ะครับ ท่านครับตอนนี้โรงเรียนที่ผมเป็นผู้บริหารอยู่นั้น ต้องการรับบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนของนักเรียน..ถ้าท่านใดต้องการจะบริจาค ติดต่อที่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สูโขทัย ได้ครับ หรือที่เบอร์โทร089-839-1291 เพื่ออนาคตของเด็กไทยครับขอบคุณครับ