สรุปผลกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับคณาจารย์ (ครั้งที่1)

  ติดต่อ

  กิจกรรมสัมมนา เรื่อง แนวทางการขอทุน IRPUS และการจดสิทธิบัตร  

        คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับคณาจารย์  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 ณ ห้องสโลป ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์   โดยมีนิสิตที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

       1. เรื่อง การขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

           บรรยายโดย  อาจารย์ภัสสุรีย์  ชีพสุมนต์  (ภาควิชารังสีเทคนิค)

       2. เรื่อง  การขอทุน IRPUS 

           บรรยายโดย อาจารย์ธันยวีร์  เพ็งแป้น (ภาควิชารังสีเทคนิค)

บรรยายกาศภายในงาน

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 82984, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:52:04+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ดัชนีที่4-2 แหล่งทุนวิจัย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)