อิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก ทุกๆด้านของชีวิต บางคนเข้าใจว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความสำคัญในเรื่องอิบาดะห์(ศาสนกิจ)อย่างเดียว เรื่องการบ้านการเมืองเป็นสิ่งนอกระบบ แท้จริงแล้วอิสลามพูดถึงทุกอย่าง แม้กระทั่งเรื่องความสวยความงามก็ยังเป็นสิ่งสำคัญในอิสลาม ความสวยความงามที่เราพูดอยู่นี้ ไม่ใช่ความสวยงามในรื่องหน้าตาอย่างเดียว เพราะทุกคนเลือกเกิดไม่ได้ คนที่ไปทำศัลยกรรมใบหน้าใช่ว่าจะมั่งคงในความสวยงาม ฉะนั้นจงพอใจในสิ่งที่ตนมี แต่ความสวยงามที่เราพูดตรงนี้ คือความสวยงามในการใช้ชีวิตประจำวัน วิธีชีวิตของเราต้องวางไว้บนพื้นฐานความสวยงาม ไม่ว่าเรื่องการเมือง เรื่องเศษฐกิจ เรื่องสังคมและเรื่องการปฎิบัติตนในศาสนกิจ ทุกๆด้านต้องวางไว้บนความสวยงาม ไม่ยังงั้นโลกทั้งโลกจะไม่สวยงาม

ท่านศาสดามูหัมหมัดได้ตรัสว่า: จงใช้จริยธรรมในการปฎิสัมพันธ์

การเข้าสังคมของมุสลิมจะต้องนำจริยธรรมเป็นหลัก ไม่ใช่คิดจะทำก็ทำ ไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมาว่ามันจะดีหรือร้าย หากหลายๆคนได้สัมผัสกับอิสลามอย่างแท้จริง เขาจะรู้ว่าอิสลามที่เที่ยงตรงเป็นอย่างไร

ในตัวบทหะดิษหนึ่งท่านนาบีได้กล่าวว่า:  แท้จริงฉันถูกส่งมา(เป็นศาสดา) เพื่อให้ความสมบูรณ์กับจริยธรรม

ความสวยความงามในเรื่องนี้ถือเป็นรากฐานของศาสนาอิสลาม แต่หลายๆคนลืมความสวยงามเหล่านี้ แต่กลับไปสนใจกับความสวยงามนอกกาย เลยทำให้โลกทั้งโลกต้องปันปวน เพราะต่างคนก็อยากสวยอยากงามเด่นกว่าคนอื่น

อิสลามให้ความสำคัญกับทั้งสอง ไม่ว่าทั้งในและนอกกาย แต่ในกายนั้นสำคัญกว่า

มีสองตัวบทหะดิษที่กล่าวถึงเรื่องนี้

1.เรื่องนอกาย นาบีกล่าวว่า: แท้จริงอัลลอฮนั้นงามยิ่ง พระองค์รักความสวยงาม

2.เรื่องนอกกาย ท่านกล่าวอีกว่า: แท้จริงอัลลอฮ์จะไม่มองสารรูปของท่าน แต่จะมองอะไรที่อยู่ในใจคุณ

สองหะดิษนี้ไม่แย้งกัน เพราะหะดิษที่สองชี้ให้เห็นถึงความสำคัญที่อิสลามให้กับเรื่องในกายมากกว่าเรื่องนอกกาย

ฉะนั้นมุสลิมต้องสวยงามทั้งสองด้าน ด้านในและด้านนอก นี่แหละมุมมองอิสลามต่อความสวยงามของคนเรา