ศิลปะการครองตัว

ทำงานและมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

 "อูฐ ปลา หมา ควาย"

            การทำงานร่วมกับผู้อื่น บ่อยครั้งที่มีการกระทบกระทั่งกันบ้าง ไม่ว่าจะด้วยในเรื่องของเนื้องาน หรือเรื่องของลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าจะด้วยเรื่องใดก็ตาม เมื่อเราจะต้องทำงานร่วมกัน เราก็ควรที่จะรู้จักอดทน และรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน จะได้ทำร่วมกันได้อย่างมีความสุข

           มีนิทานเรื่องหนึ่งที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของศิลปะการครองตัว ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสัตว์สี่ชนิด คือ

           " อดทนเหมือนอูฐ
                ไม่พูดเหมือนปลา
                    ซื่อสัตย์เหมือนหมา
                         โง่เหมือนควาย"

            นำมาเทียบเป็นชีวิตของคนทำงาน

            จงเป็นอูฐ หมายถึง ในการทำงาน บางครั้งก็ต้องพบอุปสรรคต่าง ๆ นานา ไม่ว่าจะเป็นจากตัวงาน หรือกับเพื่อนร่วมงาน ดังนั้น จึงต้องรู้จักใช้ความอดทน อดกลั้น เพื่อที่จะให้ได้งานที่ดีและมีคุณภาพ

            จงเป็นปลา หมายถึง ในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น ในบางครั้งเราต้องรู้จักการทำตัวให้นิ่ง ๆ ไม่พูดเสียบ้าง  คิดอะไรก็พูดหมด ฟังดูแล้วเหมือนคิดในใจไม่เป็น หรือเป็นการบ่นมากกว่า รวมถึงการไม่นำเรื่องในที่ทำงานไปพูดให้คนภายนอกฟัง

            จงเป็นหมา หมายถึง เราต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อกันและกัน ตลอดจนปกป้องภัยให้แก่กันและกัน เพื่อสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง

            จงเป็นควาย หมายถึง บางครั้งเราต้องทำเป็นโง่บ้าง หัดฟังอีกฝ่ายหนึ่งทั้งที่เราอาจจะรู้แล้ว แต่ก็ปล่อย ๆ เขาบ้าง  ถือเป็นการไม่บั่นทอนกำลังใจของเพื่อนร่วมงาน และเปิดโอกาสให้คนอื่นได้แสดงออกเสียบ้าง ไม่ใช่ทำ ตัวเป็นดาวเด่นแต่เพียงผู้เดียว

             ซึ่งลักษณะเด่นของสัตว์ทั้งสี่ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับครอบครัวได้ด้วย เพราะหัวใจหลักของนิทานเรื่องนี้ ต้องการสื่อให้รู้ถึงการอยู่ร่วมกัน รู้จักอดทน ยอมรับเหตุผลของกันและกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน

             ส่วนหนึ่งนี้ ช่วยให้การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคม มีความสุขแล้วล่ะค่ะ

ที่มา - จาก คมชัดลึก City Life ฉบับที่ 378 วันที่ 9 มี.ค. 2007

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Expression

คำสำคัญ (Tags)#expression#limelight

หมายเลขบันทึก: 82987, เขียน: 10 Mar 2007 @ 12:15 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ...

เป็นข้อคิดที่ดีครับ ความสุขในที่ทำงานเป็นเรื่องสำคัญครับ เราจึงต้องรักษาสัมพันธภาพที่ดีในที่ทำงานไว้...

แล้วจะนำไปใช้ครับ...