แผนที่ชีวิต

นี่คือคำสั่งสอนของคุณพ่อคนหนึ่งที่มอบแก่ลูกเมื่อลูกเรียนจบมหาวิทยาลัย    สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต, คำสั่งสอนนี้มีเป็นข้อๆ จึงเข้าใจง่าย    หากปฏิบัติได้จะเป็นคุณอนันต์แก่ชีวิต :

๑. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร ขอบคุณข้าวทุกเม็ด อาหารทุกจาน
และน้ำทุกหยด หลังรับประทานอาหาร.

๒. เฝ้าดูดวงอาทิตย์ขึ้นและตกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง.

๓. อ่านหนังสือธรรมะจริงจังปีละหน.

๔. อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใดนอกจากปัญญาและความกล้าหาญ.

๕. จำไว้…… เพื่อนใหม่คือของขวัญที่ให้กับตัวเอง ส่วนเพื่อนเก่าคืออัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณค่า.

๖. ปฏิบัติต่อคนอื่น เช่นเดียวกับที่ต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อเรา.

๗. พูดคำว่า "ขอบคุณ" ให้มากๆ.

๘. รักษาความลับให้เป็น.

๙. อย่าประเมินค่าของการให้อภัยต่ำเกินไป.

๑๐. ฟังให้มากแล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี.

๑๑. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้พอเพียง.

๑๒. อย่าโกง แม้กระทั่งค่ารถเมล์.

๑๓. ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตำหนิและรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นจริง.

๑๔. หากล้มลงจงอย่ากลัวการลุกขึ้นตั้งต้นใหม่ เหมือนนักรบที่เรียนรู้การพ่ายแพ้ในศึกเล็ก เพื่อที่จะชนะในศึกใหญ่.

๑๕. เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก คิดเสมอว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว.

๑๖. ยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้น อย่าพึงโอ้อวด.

๑๗. เดินเข้าไปทุกที่ด้วยความมั่นใจ.

๑๘. อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต์.

๑๙. ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก อย่าใช้เพื่อเป็นหนี้สิน.

๒๐. อย่าคิดว่าชีวิตจะยุติธรรมเสมอไป.

๒๑. อย่าผัดวันประกันพรุ่ง ทำสิ่งที่ควรทำเมื่อเวลามาถึง.

๒๒. อย่าหยิ่ง หากจะกล่าวคำว่า "ขอโทษ" เช่นเดียวกับ อย่าอาย
หากจะบอกใครว่า "ไม่รู้".

๒๓. ระยะทางนับพันกิโลเมตร ไม่มีหนทางที่จะราบรื่น ดังนั้น
อย่ากลัวความลำบาก.

๒๔. เมื่อไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้ จึงควรทำสิ่งต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่าใจร้อน.

๒๕. หาเวลาและสถานที่สงบ นึกทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นมาในชีวิต.

๒๖. มีชีวิตอยู่ภายใต้จุดมุ่งหมายของตนเอง และ

๒๗. จงเขียนเรื่องที่อยากรู้ก่อนตายไว้ในกระเป๋า นำติดตัว และ
หยิบขึ้นมาอ่านเสมอ.

ที่มา : www.dekdee.com