วันนี้ได้รับ Email จากศิษย์เก่า นางสาวนวิยา ยศวิไล ซึ่งได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประเทศฝรั่งเศส ได้ส่งภาพบรรยากาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  จึงขออนุญาตนำเสนอให้เพื่อน ๆ  G2K ได้ชมค่ะ

 ภาพพระบรมรูปสมเด็จพระบรมชนก สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์

ฐานล่างประกอบด้วยพระปณิธาน

"ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วน    ตัวเปนที่สอง

ประโยชน์ของเพื่อมนุษย์      เปนกิจที่หนึ่ง

 ลาภทรัพย์และเกียรติยศ          จะตกมาแก่ท่านเอง

 ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์           ไว้ให้บริสุทธิ"

ภาพดอกศรีตรัง  ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยฯ

 ภาพตึกฟักทอง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยห้องเรียนหลายห้อง ใช้สอนวิชาพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

 

ภาพบรรยากาศอ่างน้ำ

 ภาพหอพักอาคารใหม่

ภาพโรงพยาบาลทันตกรรม