บันทึกไว้สอนตน

1 .  ในความแข็งแกร่งขององค์กรนั้นมักมีความพ่ายแพ้ลบซ่อนตัวอยู่  เพราะในความมีชัยนั้นมันมีความพ่ายแพ้อยู่

 

2 .  หากไม่กล้าเดินอาบสายฝนคงไม่ได้ชื่นชมความชุ่มเย็นของน้ำฝนหากเหลียวมองแต่ชายฝั่งคงหมดหวังเห็นทะเลอันสวยงาม

 

3 .  ปัญหาและอุปสรรคนานาประการนั้นแท้จริงคือเพื่อนร่วมเดินทางชีวิตของเรา

 

4 .  การค้นพบอะไรก็ตามจะไม่ดีที่สุดเท่ากับการค้นพบตนเอง

 

5 .  ชีวิตคนเรานั้นบางครั้งเหมือนหยดน้ำค้างบนปลายใบหญ้าในยามเช้าพอต้องแสงอาทิตย์อุทัยก็จางหายไป

 

6 .  ความเป็นมีดต้องลับให้คมอยู่เสมอความเป็นคนก็ต้องฝึกหัดใช้ความคิดแก้ไขปัญหาอยู่เสมอจนกลายเป็นคมความคิดได้

 

7 .  เมื่อวิกฤตใด ๆมาถึงตัวควรมองหามุมดีให้เจอนั้นคือการใช้วิกฤตเป็นโอกาสนั้นเอง

 

8 .  คนที่มีความแข็งแกร่งมักเป็นคนที่ควบคุมตนเองได้ในขณะมีความโกรธ

 

9 .  ความคิดนี้เป็นสิ่งวิเศษ  คนเรามักเป็นอย่างที่เขาคิดไว้  ถ้าคิดว่าทำได้ก็ทำได้  เมื่อคิดว่าทำได้แล้วลงมือทำเราก็จะเป็นผู้มีชัยชนะ

 

ด้วยความปรารถนาดี...

umi