Story Telling by Pictures

 ชีวิต มีการก่อเกิด กำเนิดชีวิต

ภาพแมลงกำลังไข่ ได้ไข่สดสดออกมา ๕ ใบ

ภาพชีวิตจริง กำเนิดมาแล้วต้องต่อสู้ ถึงร้อนก็ทนเอา ออกมาแต่งกาย ถ่ายภาพกับนักท่องเที่ยวดีกว่านั่งเฉยๆ หายใจเอาอากาศทิ้งไปวันวัน

JJ2007