เจอโทรศัพท์ดังในห้องประชุมเพราะ คนลืมหรี่ หรือปิดเสียงมือถือ

พอได้ยินขึ้นมาทีไร  ก็ให้ดีใจยิ่งนักว่าไม่ใช่เรา แล้วรีบเช็คของตนเองโดยพลันว่าปิดหรือยัง

 

ยังเจอภาวะที่ผู้เข้าประชุมรับโทรแล้ว นั่งคุยต่อในห้อง แข่งกับประธาน แล้วสงสาร ประธานที่ทำหน้าปั้นยาก ไม่รู้จะทำอย่างไร

 

ได้เคล็ดลับจาก บล็อก อวัลลา แล้วชอบมากค่ะ จะเอาไปใช้ต่อ และน่าจะแนะนำต่อในเวทีต่างๆได้

 

แถมมีวิธีที่จะทำให้การประชุม มีประสิทธิภาพมากค่ะ

 

อวัลลาเก็บเทคนิค อ วิจารณ์ มาฝาก

ว่า   อาจารย์วิจารณ์เริ่มประชุมด้วยการชี้แจงก่อนว่า

 

 ให้ทุกคนแนะนำตัวสั้นๆ ว่าชื่ออะไร มาจากไหน และก่อนจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อาจารย์วิจารณ์ยัง

ทำความตกลงด้วยว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมแบบ KM ต้องอาศัย deep listening จึงขอให้ผู้เข้าประชุมปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ ถ้าจะคุยโทรศัพท์ก็ขอให้ไปพูดข้างนอกห้อง

ข้อความนี้จะปรากฏในทุกสไลด์ของ PowerPoint ด้วย

 

นอกจากนี้อาจารย์วิจารณ์ยังขอให้ช่วยกันสร้างบรรยากาศสบายๆ ให้ทุกคนใช้สมองทั้ง ๒ ซีก

ถามอย่าง AI/Positive Questions ไม่ถามแบบซักทนาย เป็นคำถามด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ตอบได้อย่างมั่นใจและไม่มั่นใจ ไม่เน้นถูก-ผิด

เพราะต้องการ creativity สูง

 

นำไป ใช้ต่อได้ทันทีเลยค่ะ