(43)

 

 

 

 

แนวคิดเรื่องการรู้เท่าทันการสื่อสาร 

Communication Literacy Concept

มุมมอง : การ  "ฝึก" ทักษะการรู้เท่าทันการสื่อสาร เป็นวิธีการพื้นฐานวิธีหนึ่ง ของการ "ฝึก" คนในรั้วโรงเรียน ให้เรียนรู้ธรรมะด้วยวิธี "ฝึก" อย่างง่าย เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและรู้เท่าทัน
 

เน้นที่ :  “การฝึก  วิธีคิด และคุณภาพของจิตใจ

ถ้ามองว่า การรู้เท่าทันการสื่อสาร เป็นการ “มองเห็นความจริงอย่างที่มันเป็น และเข้าใจเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความจริงเหล่านั้น รวมถึงการวางท่าทีความสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง”

คือเน้นที่การรู้เท่าทันธรรมดา ฝึกที่จิตใจโดยตรง ตั้งเป้าแน่วแน่ไปเลยว่าฝึกที่ใจ โดยมีบันไดขั้นต้นว่าต้องฝึกคนให้เป็นคนดี

ก็เห็นจะต้องจัด “การรู้เท่าทันการสื่อสาร” เข้าไปอยู่ในหมวด วัฒนธรรม ศีลธรรมและศาสนา ซึ่งดิฉันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่ทำอยู่นี้ใช่หรือไม่ ได้แต่คิดจินตนาการไปแบบคนไม่รู้

แล้วก็ทำให้เพื่อนฝูงที่ปรารถนาดีต้องมาเป็นห่วงใย ...ว่าดิฉันออกจะเพี้ยนๆไปหน่อยๆเสียแล้ว

หากถามว่า ที่ผ่านมา ทำไมไม่สอนแนวพุทธ.... ด้วยคำพระ ก็เรียนว่าผู้สอน (คือตัวดิฉัน) ไม่ได้รู้เรื่องธรรมะอย่างลึกซึ้ง แต่รู้จักและเชื่อว่าดี

แล้วก็รู้อย่างดีว่าถ้ายืนพูดอะไรมะๆโมๆ ในห้องเรียน ไม่เกิน 15 นาที เด็กๆที่เคารพจะหลับกันยกห้องจนไม่รู้จะหักคะแนนใคร จึงต้องหาวิธีสอนแบบบ้านๆ ให้เธอหลับบ้างตื่นบ้างก็ยังดี

โดยส่วนตัว ดิฉันอยากจัดเรื่องการรู้เท่าทันการสื่อสาร ให้อยู่ในหมวดวิชาพื้นฐานของนักศึกษาอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี      เป็นคอร์สที่ คืออันที่จริงควรพูดว่า เป็นคุณสมบัติที่เด็กปริญญาตรี ต้องผ่านทุกคน  ผ่านแบบแรกแปลว่า ได้ผ่านการฝึกมาแล้ว  ผ่านแบบที่สองแปลว่า  ได้ผ่านการ "ทดสอบ" อย่างเป็นธรรมชาติ มาแล้ว ว่า เกิดทักษะการรู้เท่าทันการสื่อสารจริงๆ

สุดท้ายก็จะออกมาเป็น คุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์  หรืออาจเรียกว่า สมรรถนะ หรือ competency หรืออะไรก็ตามที่ 

ขอเพียงแค่เด็กเกิดทักษะการรู้เท่าทันการสื่อสาร  ก็จะเป็นคุณมหาศาลแก่ชีวิตพวกเขาแล้ว

เพื่อนถอนใจเฮือกๆแล้วก็บอกว่าอยากจัดเข้าสายใดก็ขอเชิญตามสบาย ขอแต่ให้โพสต์เรื่องนี้ให้จบ แล้วก็ไปทำผลงานวิชาการในวิชาที่สอนตามหลักสูตรได้แล้ว ชีวิตพวกเธอจะได้พบกับความสุขสงบเสียที

ดิฉันก็รับปากเธอว่าจะโพสต์ให้จบโดยเร็ว

 

........................................................................

 

ปรับเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์วิชาการด็อตคอม กระทู้ การรู้เท่าทันการสื่อสาร (Communication Literacy)  ความเห็นเพิ่มเติมที่ 77  17 ก.พ. 2550