รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ : แบบอย่างนักวิชาการด้านสื่อมวลชน

begood

           

           รศ.ดร.อุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์  เป็นอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์  ภาควิชาการสื่อสารมวลชน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สอนวิชาด้านการสื่อสารมวลชน  ระบบสื่อสารมวลชนและวัฒนธรรมสื่อ  มีงานวิชาการที่พิมพ์เผยแพร่  เช่น  การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรม  ระบบวิยุและโทรทัศน์ไทย  :  โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ   สื่อมวลชนในยุคปฏิรูป   อารมณ์ขันในสื่อมวลชน  เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังเป็นประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย  หรือ คปส.   และเป็นคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  (มพด.)  อีกด้วย

              ผู้เขียนรู้จัก รศ.ดร. อุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์  หรือ  อาจารย์ย่า  ตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรี  เนื่องเพราะได้ศึกษาค้นคว้าหนังสือที่อาจารย์ย่าได้ตีพิมพ์เผยแพร่  ซึ่งนักศึกษาสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์  ทุกคนจะต้องได้อ่านและผ่านหูผ่านตาผลงานของ อ.ย่า มาบ้างไม่มากก็น้อย    เรียกได้ว่า  ผู้เขียนได้รู้จักอาจารย์ย่า  ผ่านตัวหนังสือที่อาจารย์ย่าได้ถ่ายทอดแนวคิดมุมมองทางวิชาการด้านสื่อสารมวลชนอย่างตรงไปตรงมา   

            ต่อมาได้มีโอกาสรู้จักและทำงานร่วมกับอาจารย์ย่า  เมื่อครั้งที่ผู้เขียนทำงานในฐานะเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อเด็ก  (กสด.)  ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  (มพด.)  ซึ่งอาจารย์ย่าเป็นกรรมการ มพด.  ที่ดูแลงาน กสด.  โดยเฉพาะ  ทำให้ผู้เขียนได้เรียนรู้แนวคิดและมุมมองการทำงานเพื่อปฏิรูปสื่อของอาจารย์ย่า เป็นอย่างดี  อาจารย์ย่า  ทำหน้าที่นักวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้า นำบทเรียนทางด้านสื่อสารมวลชนทั้งในเชิงทฤษฎีและประสบการณ์จากต่างประเทศมาสังเคราะห์วิเคราะห์  ให้มุมมองแนวคิดในบริบทของสังคมไทย  พร้อมทั้งถ่ายทอดเผยแพร่ให้สังคมไทยได้เรียนรู้และตระหนัก โดยเฉพาะเรื่องของเสรีภาพการปฏิรูปสื่อในสังคมไทยมาโดยตลอด  ซึ่งล้วนเป็นแบบอย่างของการเป็นนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนที่น่ายกย่องในใจของผู้เขียนเสมอมา

หญิง สคส.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าเรื่อง...ดี ๆ

คำสำคัญ (Tags)#คนดี#อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์

หมายเลขบันทึก: 82549, เขียน: 08 Mar 2007 @ 07:38 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 16:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

สุเทพ วิไลเลิศ
IP: xxx.8.106.119
เขียนเมื่อ 

ขอชี้แจงเพื่อแก้ไขข้อความ ตำแหน่งที่ถูกต้องของ อ.อุบลรัตน์ คือ ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ หรือ คปส.