อำนาจทางการเรียนรู้ย่อมเกิดจากการมีจิตใจที่มั่นคงมีพลังสมองในทางสร้างสรรค์  แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ลงความเห็นว่า  คนเราแต่ละคนนั้นตั้งแต่เกิดจนตาย  จะใช้พลังสมองที่มีติดตัวมาแต่กำเนิดไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์  หมายความว่ายังมีส่วนที่ยังไม่ได้ใช้อยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์  การนึกให้เห็นภาพหรือการฝันกลางวัน  คือ  วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เอากำลังสมองที่เหลืออยู่  นั้นมาใช้

หลักการที่เป็นที่เข้าใจกันในปัจุบันเกี่ยวกับการนึกให้เห็นภาพเพื่อเอาพลังสมองมาสร้างสรรค์เพื่อในการใดก็ตาม  ให้เคลื่อนไหวและออกมาใช้มีอยู่ดังนี้

1.  ต้องรู้จักผ่อนคลาย

2.  คุณต้องเชื่อว่าตวเองมีขีดความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้

3.คุณสามารถจะใช้การนึกให้เห็นภาพเปลี่ยนแปลงบุคคลิกภาพทุก ๆ ด้านของตัวเองได้

ถ้าหากยึดหลักการสามข้อนี้ได้  การปฏิบัติในขั้นตอนการเรียนรู้และการดึงเอาพลังสมองในทางสร้างสรรค์มาใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางสังคมจึงเป็นเรื่องง่ายพอสมควร