สวัสดีครับ ทุกท่านที่รักการเรียนรู้ภาษา

 

       พอดีไปเจอไฟล์พจนานุกรม


       A Dictionary of Prefixes, Suffixes, and Combining Forms

 from Webster's Third New International Dictionary,

Unabridged 2002


       แจกฟรีในอินเทอร์เน็ต ก็เลยนำมาเก็บไว้ ที่นี่ ครับ  :-)