วันนี้ ตั้งแต่เช้าจรดเย็น ผู้บันทึกได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ PMQA ซึ่งสำนักงานประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้น โดยเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านแผนและประกันคุณภาพเข้าร่วมอบรม

ในการอบรมคราวนี้มีคำศัพท์ที่เป็น พระเอก นางเอก อยู่ 2-3 คำ คือ TQA,  Malcom Baldrige และ PMQA

·       TQA คือ TQM (Total Quality Management) แบบอเมริกัน

·       Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA) คือ มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา เริ่มใช้ที่อเมริกาเมื่อ ปี 2532

ประเทศไทยได้ริเริ่มนำมาใช้เมื่อ พ.ศ. 2541 เรียก Thailand Quality Award (TQA)

จากนั้นได้มีการพัฒนาเกณฑ์ TQA มาเป็น PMQA (Public Sector Management Quality Award) เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรภาครัฐ ซึ่งขณะนี้ กพร ได้นำมาเป็นเกณฑ์ตัวหนึ่งในการวัดคุณภาพของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจาก

เกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่ใช้ประเมินคุณภาพที่ดีที่สุดในโลก ณ ขณะนี้ หลายๆ ประเทศได้นำมาใช้

มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่กำลังนำมาใช้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่จะทำให้บุคลากรและผู้บริหารเข้าใจ หลังจากที่ได้วุ่นๆกับการทำ QA มาหลายปี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.      ได้ทำการประเมินตนเอง ตามแบบมาตรฐาน

2.      เห็นโอกาสในการปรับปรุงองค์กร

3.      มุ่งเน้นเรื่องสำคัญ

4.      การเรียนรู้ของบุคลและองค์กรดีขึ้น

5.      ประสิทธิผลขององค์กรดีขึ้น

6.      ผลผลิตมีคุณภาพสูงขึ้น  

ท่านคิดว่าอย่างไรบ้างค่ะ ขอแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เลยนะค่ะ เพราะนี่คือเกณฑ์มาตรฐานที่ดีที่สุดในโลก ที่เราจะได้มีโอกาสนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย...........  

ฟังเรื่องหนักๆ มาแล้วมีเรื่องเบาๆ มาฝากค่ะ ….เป็นเรื่องของ เป็ด ค่ะ

เป็ดตัวหนึ่งเดินเข้าไปที่ร้านเซเว่น-อีเลเว่น

แล้วถามพนักงานขายว่า

"มีองุ่นขายหรือเปล่า?"

พนักงานขายบอกว่าไม่มี เป็ดก็เลยเดินออกจากร้านไป

วันต่อมาเป็ดกลับไปที่ร้านอีก แล้วถามพนักงานขายว่า  

"มีองุ่นขายหรือเปล่า ?"

พนักงานขายบอกว่าไม่มี เป็ดก็เลยเดินออกจากร้านไป

วันต่อมาเป็ดกลับไปที่ร้านอีก แล้วถามพนักงานขายว่า

"มีองุ่นขายหรือเปล่า ?"

พนักงานขายตะคอกใส่เป็ดว่า

"แกมาที่ร้านนี้สองวันติดกัน แล้วถามหาองุ่น ชั้นก็บอกแล้วว่าไม่มี ไม่มี ถ้าแกมาที่นี่อีกครั้งแล้วถามหาองุ่นอีกนะ ชั้นจะตอกตะปูติดขาแกไว้กับพื้นเลยคอยดู"

เป็ดก็เลยเดินออกจากร้านไป

วันต่อมาเป็ดกลับมาอีก ถามว่า

"มีตะปูหรือเปล่า ?"

พนักงานขายตอบ  "ไม่มี"

เป็ดพูดต่อว่า "ดีดี แล้วมีองุ่นหรือเปล่าล่ะ ?"

  ดอกพุดตาน ปลูกอยู่ข้างบ้านค่ะ (ตอนแรกลืมชื่อ ท่านอาจารย์ Panda มาบอก ขอบคุณมากค่ะ)