วันนี้เข้าร่วมประชุม English program เพื่อเตรียมการตรวจ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๕๐

   ผู้เข้าร่วมประชุมมี บาทหลวง ๒ ท่าน ( ผู้อำนวยการและผู้ช่วยฯ ) ซิสเตอร์ผู้จัดการ ครูใหญ่  กรรมการบริหาร ผู้ช่วยฯฝ่าย English program  คณะครูEnglish program และครูชาวต่างชาติ ๕ คน รวมการประชุมโต๊ะรีนี้ ๒๕ คน

    ขุมความรู้อยู่ใกล้ตัวในวันนี้  อยู่ที่ครูไทยเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ง่ายๆจากการพูดคุยกับครูต่างชาติ ต้องกล้าที่จะพูดไม่ต้องอาย แม้จะเรียงประโยคผิดถูกก็ไม่เป็นไร เน้นให้สื่อสารกันให้รู้เรื่องก่อน

    ทำให้สังเกตว่าชาวต่างชาติพยายามที่จะพูดภาษาไทย บางทีก็พูดผิดพูดถูก เรียงประโยคสลับที่ ฟังแล้วตลก น่ารักดี แล้วครูไทยก็จะแก้ไขให้

   นอกจากการพัฒนางานแล้วปี กศ.หน้าเราจะเน้นการพัฒนาคนด้วยการพูดภาษาอังกฤษของครูไทยให้มากขึ้น