วันนี้เป็นการสอบ A-NET วันแรกค่ะ

.... A-NET คือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง ค่ะ....

ผู้เข้าทดสอบคือ ผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่ใช้วิธีคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยใช้ผลคะแนนจากการสอบในครั้งนี้ ซึ่งจะว่าไปก็คล้ายๆ กับการสอบ เอนทรานส์ ในสมัยก่อนค่ะ 

            การสอบในวันนี้ก็มี เหตุการณ์เล็กๆ น้อยๆ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ ของการทำงานที่มักจะมีปัญหาเกิดขึ้น.....ซึ่งก็แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของกรรมการคุมสอบ กับส่วนของผู้เข้าสอบ....

            ปัญหาที่เกี่ยวกับกรรมการคุมสอบ เช่น  ไม่แยกชุดข้อสอบ จัดเรียงผิด ไม่เซ็นชื่อส่งข้อสอบ ไม่ตรวจการเซ็นชื่อของผู้เข้าสอบในกระดาษคำตอบ ลืมให้ผู้เข้าสอบระบุชุดข้อสอบในใบเซ็นชื่อ เป็นต้น  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">ปัญหาที่เกี่ยวกับผู้เข้าสอบ เช่น ผู้เข้าสอบนั่งผิดที่ เพราะมาช้ากว่าเพื่อน ด้วยความเกรงว่าจะหมดเวลาเข้าห้องสอบ ก็รีบไปนั่งที่ที่ว่างอยู่ เมื่อเซ็นชื่อเข้าสอบจึงทราบว่าผิด ก็ก่อให้เกิดความยุ่งยากเล็กน้อยกับการจัดเรียงข้อสอบเพื่อส่งตรวจ……..ไม่เขียนเลขศูนย์ในช่องว่างที่ไม่ได้ตอบตัวเลข … แอบนำสูตรคำนวณเข้าห้องสอบ…..แอบรับโทรศัพท์ ในห้องสอบ…ซึ่ง รายแรก ได้ถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ ส่วนรายที่สองถูกบันทึกพฤติกรรมบนกระดาษคำตอบ ซึ่งมีสิทธิ์ที่กระดาษคำตอบจะไม่ถูกตรวจ………..ลืมนำบัตรประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นๆ มาเข้าห้องสอบ….ลืมนำบัตรเข้าห้องสอบ  เป็นต้น</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">ปัญหาที่เกี่ยวกับกรรมการคุมสอบ แก้ไขโดยการประชุมแจ้งให้ระมัดระวัง และดำเนินการโดยเคร่งครัด และระมัดระวังมากขึ้นในการสอบวิชาต่อไป</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">ปัญหาที่เกี่ยวกับผู้เข้าสอบ แก้ไขโดยให้ แจ้งให้กรรมการคุมสอบ แจ้งกติกาในการสอบ A-NET พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบ และคุมสอบอย่างเข้มงวด </p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">วันนี้ขอนำดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาฝากค่ะ…ดอกกัลปพฤกษ์….มีสีชมพูอ่อน กับขาว ค่ะ บานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อเข้าสู่เดือนมีนาคมก็จะโรย แต่จะมีฝักยาวๆ ห้อยย้อยแทนดอกต่อไปค่ะ……..</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p><p> </p><p> </p><p> </p><p>....เป็นภาพถ่ายตอนช่วงพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วแสงไม่ค่อยพอ ภาพจึงไม่ค่อยคมชัดค่ะ.... </p><p> </p>