ติดต่อ

  ติดต่อ

I See IC : 1. ใครจะเป็นผู้จัดการทุนปัญญาของชาติ และจัดการอย่างไร

  ท่านที่มีความรู้เรื่อง Intellectual Capital ช่วยแนะนำผมที  

I See IC  : 1. ใครจะเป็นผู้จัดการทุนปัญญาของชาติ และจัดการอย่างไร

          คำตอบคือทุกคน     แต่ตอบอย่างนี้ก็หมายความว่าไม่มีใครรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพ      สงสัยว่า สคส. จะต้องอาสาเสียแล้วกระมัง     ถ้าเอาจริงเปลี่ยนชื่อองค์กรจาก KMI ไปเป็น ICMI (Intellectual Capital Management Institute) ดีไหม     ชื่อไทยว่าอย่างไรดี "สถาบันขับเคลื่อนทุนปัญญาเพื่อสังคม" หรือ "สถาบันสร้างคุณค่าจากทุนปัญญา" (ICVAI - Intellectual Capital Value Add Institute) ดีไหม

           ทุนปัญญาของชาติอยู่ที่ไหน      มีวิธีไปจับตัวมาได้อย่างไร     เอามาสร้างคุณค่าและมูลค่า (value add) ได้อย่างไร     เอาทุนปัญญามา "จัดการ" ได้ด้วยหรือ  จัดการอย่างไร     จัดการเพื่อใคร     จะเห็นผลได้อย่างไร 
 
           ผมเคยเขียนเรื่องยุทธศาสตร์จัดการทุนปัญญาไว้ที่ http://gotoknow.org/blog/thaikm/2484     แต่เป็นการเขียนจากมุมมองระดับองค์กร หรือระดับหน่วยงาน      แต่ขณะนี้ผมสนใจเรื่องการจัดการทุนปัญญาระดับชาติ     และมองทุนปัญญาที่ครอบคลุมทุก sector ของสังคม

          ท่านที่มีความรู้เรื่อง Intellectual Capital ช่วยแนะนำผมที

วิจารณ์ พานิช
๓ มี.ค. ๕๐

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 81770, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Comments: 1, Read: Click

ความเห็น (1)

เรียน อาจารย์หมอวิจารณ์  ครับ

          เข้ามาสมัครเป็นลูกศิษย์เรียนรู้กับอาจารย์ครับ