ผลพวงจากการที่ได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สถาบันการเรียนรู้และนวัตกรรมการติดตั้งกระเบื้องเซรามิค    บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย  จำกัด  ซึ่งตั้งอยู่ที่  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี      โดยโจทย์สำคัญที่เราคิดร่วมกันคือการเรียนรู้ที่มีงานอาชีพเป็นฐานสำหรับเด็กๆแล้วน่าจะมีกระบวนการเรียนรู้อย่างไร     ในช่วงระหว่างวันที่  26 -   28   กุมภาพันธ์    2550   ทำให้เห็นภาพที่ประทับใจในการบริหารจัดการทรัพยากรของภาคเอกชน   ซึ่งกล่าวได้ว่ามีความแตกต่างจากภาคราชการมากพอสมควร   แตกต่างที่แนวคิด   แตกต่างที่การปฏิบัติ                           
เมื่อเห็นภาพแตกต่างที่สร้างความประทับใจ จึงมีคำถามต่อไปสำหรับตนเองว่า ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานภาคราชการ ที่แม้จะเป็นเพียงหน่วยเล็กๆก็ตาม เราจะสานต่อสิ่งประทับใจนั้นได้อย่างไร  ซึ่งในเบื้องต้นเห็นว่า การเรียนรู้ร่วมกับทีมงาน สร้างความเข้าใจ  สร้างทางเดินร่วมกัน  เป็นจุดเริ่มที่สำคัญ   
                        

การบริหารจัดการตัวเอง
ดูเหมือนจะเป็นสิ่งสำคัญในลำดับต้นๆของการบริหารจัดการในภาคเอกชน  ทุกคนแสดงความเป็นเจ้าขององค์กร ผ่านการจัดการเวลา การจัดการความรู้  การจัดการทักษะของตนเอง ภายใต้การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน อย่างมีประสิทธิภาพ   
                      

การประชุมที่เน้นสาระงาน   สร้างความต่างให้เห็นเมื่อเทียบกับการประชุมที่มากด้วยพิธีการของภาคราชการ  สาระงานที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ อธิบายได้ ดูเหมือนต่างแม่ไม้มวยภาคราชการ อย่างเห็นได้ชัด
                        

ในประเด็นนี้ หากใช้คำว่า  ใจ    เพื่ออธิบายกระบวนการขับเคลื่อนงาน น่าจะอธิบายได้ว่า การแสดงความเป็นเจ้าของ นำไปสู่การเอื้ออาทร เกิดอาการรู้ร้อนรู้หนาวในข่าวคราวของหน่วยงาน  บริหารจัดการตัวเองให้ดูดีก่อนที่จะร่วมเรียนรู้กับคนอื่นๆอย่างมีความสุข  ดังนั้น  ใจ   จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทุกเรื่อง                          

หากมีแนวคิดที่เป็นเลิศ  แต่ใจไม่เป็นใจ
ทุกอย่างก็น่าจะจบลงแบบไม่น่าดู  แนวคิด  วิธีทำ ไม่มีสูตรสำเร็จ เพียงแต่ใครจะนำไปปรับใช้ได้เหมาะกับสถานการณ์ได้ดีกว่ากันเท่านั้น  จึงขอทิ้งท้าย ไว้แลกเปลี่ยนกับทุกท่านว่า จริงหรือไม่    เมื่อความคิดติดปีก  ทีมงานต้องใช้ใจเดิน