“ความสุขของผู้หญิงติดกับรูปแบบ…ทุกข์เพราะไปผูกพันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง”
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 1 มีนาคม 2550 22:20 น.
       เรื่อง: เกิดศิริ
       

       ในโอกาสวันมาฆบูชาปีนี้ เราขอถ่ายทอดแง่คิดดีๆ เป็นธรรมะในการใช้ชีวิตสำหรับผู้หญิง
       
       พระผู้เทศน์ให้เข็มทิศจิตใจแก่เราชาวเลดี้ ก็คือ ภิกษุณีธัมมนันทา แห่งวัตรทรงธรรมกัลยาณี

http://www.manager.co.th/lady/viewnews.aspx?NewsID=9500000024946