เวลามีใครเข้ามาถามว่าเศรษฐศาสตร์คืออะไร  หลายท่านก็ยกตำราขึ้นมาว่าทีเดียวว่า

               เศรษฐศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกหนทางในการใช้ทรัพยากรการผลิตอันมีอยู่จำกัด  สำหรับการผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

               ความจริงมีคำสำคัญง่ายๆในการอธิบายความหมายอยู่ 4 คำคือ

               1.  การเลือก (choice)

                   

               2.  ทรัพยากรการผลิต ( resources)

 

               3.  การมีอยู่จำกัด(scarcity)

               4.  สินค้าและบริการ (goods and services)

               ว่าแต่ 4 คำนี้มีความสำคัญอย่างไร  เกี่ยวข้องกับปากท้องของพวกเราทุกคนอย่างไร    บันทึกนี้เปิดกว้างให้กับทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาช่วยต่อเติมได้ค่ะ  เพราะส่วนหนึ่งที่เปิดบันทึกนี้ขึ้นมาก็เพื่อน้องๆโรงเรียนบ้านเม็กดำเป็นหลัก

               ท่านใดที่สามารถบอกเล่าโดยใช้ภาษาง่ายๆ  ลองรื้อฟื้นวิชาเศรษฐศาสตร์กันหน่อยดีมั้ยคะ   อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน   ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ