What is Makhabucha day?

วันนี้ดิฉันอาจหาญเขียนเรื่องภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันมาฆบูชา เนื่องจากยังประทับใจการคุยบนโต๊ะอาหารกลางวันกับพี่ๆ อาจารย์ที่เลี้ยงส่งดิฉันอีกรอบ...(ที่ยังไม่ไปเพราะรอให่พี่ๆ เลี้ยงจนครบทุกคน..) ในจำนวนนั้นมี อาจารย์ Cole ซึ่งเป็นฝรั่งอเมริกันเท็กซัส ผู้นับถือศาสนาพุทธ เขาเล่าบรรยายถึงประวัติ คำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างคล่องแคล่วและน่าชื่นชมมาก และที่เขาหันมานับถือพุทธศาสนาเพราะ “I want to be awaken.” อยากมีความรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิต
แล้วเราก็คุยกันอีกสัพเพเหระ น่าทึ่งมาก หากมีเวลาว่าเราน่าจะจัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (ดิฉันคงเป็นได้แค่ผู้ประสานงา..เอ้ย ประสานงาน) เราจะเชิญใครมาดีน้อ...มาคุยกับอาจารย์โคล
คงจะได้ความรู้ไม่น้อย
ส่วนตัวแล้วชอบวิธีการบรรยายธรรมของท่าน ว.วชิรเมธี อ่านหนังสือท่านหลายเล่ม ใครอยากลองอ่าน
หนังสือธรรมมะเล่มแรกลองอ่านงานของท่านดู
  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoBodyText">What is Makhabucha day?

It is a day of religious significance occurring annually on the day of the third full moon of the lunar calendar. 
เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ตามปฏิทินจันทรคติ (หมายถึงพระจันทร์เต็มดวงรอบที่ 3 ของปีนั้น ลองเปิดปฏิทินดู)

This important Buddhist holy day marks the occasion of the spontaneous congregation of Lord Buddha’s 1,250 adherents. 
มีเหตุการณ์สำคัญคือพระสงฆ์(สาวก)จำนวน 1.250 รูป มาชุมนุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
“สาวก” –adherents บ้างก็ใช้คำว่า disciples--

The occasion prompted “Jaturongkasannibat” : 
ได้เกิด จาตุรงคสันนิบาต
คือ การประชุมพร้อมด้วย องค์ 4
1. It was the third full moon day of the year. 
2. 1,250 of Lord Buddha’s adherents spontaneously congregated there. 
3. All the adherents had attained “Appinya 6” or the “6 supreme knowledge.” 
4. All the adherents had been ordained by Lord Buddha.
</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoBodyText"></p><p>พระสงฆ์ที่มาชุมนุมกันนั้นล้วนได้รับการอุปสมบท
จากพระพุทธเจ้าโดยตรง
 (เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา)
   On the full moon day, they will offer food to monk and make merit. In the evening of the day Makhabucha, people will light candles and lanterns to attend the “Wien Thian Ceremony”.
กิจกรรมที่สำคัญวันนี้คือการตักบาตรทำบุญตอนเช้า
และการเวียนเทียนในตอนเย็น
</p><h3>พระภิกษุอาวุโสจะนำชาวบ้านเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์
Then a senior monk usually deliver sermons and leads people in a long procession to walk clockwise three times around the main chapel. People follow the monks with flowers, lighted incense sticks and candles between their palms. On the last round, they place the flowers, incense sticks and candles on the altar in front of the Buddha image.
โดยเดินตามเข็มนาฬิกา หรือ ทักษินาวัฏ


เจอกันที่วัดจุฬามณี นะจ๊ะ
</h3><h3>    wat yai
</h3>