ผู้เขียนมีโอกาสไปเมืองพุกาม พม่าในปี 2548 (มิถุนายน)... ที่นั่นมีห้องสมุดแบบ "e-Library" อยู่ข้างๆ ตลาดพุกาม ขอนำภาพพร้อมคำบรรยายมาเล่าสู่กันฟังครับ...

   ภาพที่ 1: ร้านขายยาที่พุกาม มียาหลายอย่างคล้ายๆ กับร้านขายยาในไทย (รศ.วิเชียร นิตยะกุลนุ่งโสร่งกำลังชมสินค้าอยู่)คนที่นั่นยังใช้จักรยานอยู่ นับเป็นวิถีชีวิตที่เรียบ ง่าย ประหยัดดีทีเดียว

   ภาพที่ 2: ร้านขายยาที่พุกาม โปรดสังเกตยาแก้หวัด "ดีโคลเจน" และ "อาปราคัวร์" คล้ายยาในไทย

คนพม่าที่พอมีฐานะหน่อยใช้มอเตอร์ไซค์กันมากขึ้น แน่นอนว่า โอกาสเกิดอุบัติเหตุคงจะเพิ่มขึ้นมากตามไปด้วย ดีหน่อยที่คนพม่าไม่นิยมดื่มเหล้ามากเท่าไหร่

ท่านพระอาจารย์อาคม ซึ่งมีประสบการณ์อยู่ในพม่า 3 ปีเศษ ทั้งที่มัณฑะเลย์ และมอลัมยาย(เขตมอญ)เล่าว่า

คนไทยใหญ่(เขียน "สยาม" ออกเสียงเป็น "ฉาน" หรือ "ชาน")เป็นกลุ่มที่ดื่มเหล้ามากกว่ากลุ่มอื่นๆ

 

   ภาพที่ 3: ตลาดเมืองพุกามมีเครื่องเขิน เครื่องทองเหลือง และหุ่นกระบอกเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง

ชาวพม่านิยมใช้แขวนระฆังที่พระเจดีย์ (คนไทยชอบแขวนระฆังที่โบสถ์และวิหาร)

ส่วนกังสดาล(เหล็กรูปสามเหลี่ยม ขอบโค้ง)นิยมใช้ตีบอกบุญ เช่น ตีนำพระบิณฑบาต ตีเวลาคนบริจาคเงินให้พระเจดีย์ ฯลฯ นัยว่า เป็นการบอกบุญให้เทวดา ผู้เขียนคิดว่า เทวดาคงจะรักคนพม่ามาก เพราะให้ส่วนบุญเทวดาบ่อย...

   ภาพที่ 4: ห้องสมุดอีเล็คโทรนิคส์ (E-library) หน่าวอู พุกาม

   ภาพที่ 5: มองจากชั้นบนห้องสมุดลงไป

โปรดสังเกตบ้านไม้ไผ่สานทางขวามือ ร้านน้ำชามีโต๊ะเตี้ยๆ ซึ่งคนพม่าชื่นชอบมาก อาคารที่สร้างตั้งแต่สมัยเป็นเมืองขึ้นอังกฤษ และวิถีชีวิตที่มีการใช้แรงงานสูง ทำให้คนพม่าไม่ค่อยอ้วน

   ภาพที่ 6: อาจารย์บรรณารักษ์ใจดีมาก ท่านสวมผ้าถุงสีน้ำเงิน ดูจะต่างจากคุณครูที่สวมผ้าถุงสีเขียว

ห้องสมุดอีเล็คโทรนิคส์ที่นี่มี 2 ชั้น ชั้นล่างมีหนังสือให้อ่าน ชั้นบนมีแผ่น CD ให้บริการนับร้อยๆ แผ่น

   ภาพที่ 7: ไฟฟ้าที่พม่าดับบ่อย เครื่องป้องกันไฟกระชากจึงขายดีมาก ห้องสมุดที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไว้บริการ 2 เครื่อง

ผู้เขียนเรียนอาจารย์บรรณารักษ์ว่า มาจากเมืองไทย ซึ่งจะเรียก "Thailand (ไทยแลนด์)" หรือ "Yodia (โยเดีย - ชื่อเดิมของอยุธยา)" ก็ได้

พอชมเสร็จ... คนพม่าก็คุยกันว่า ญี่ปุ่น (Japan ออกเสียงแบบพม่าว่า "จาปง") ดูเสร็จแล้ว

สงสัยคนพม่าคงจะคุ้นเคยกับคนญี่ปุ่น ซึ่งเข้าไปลงทุน ศึกษาค้นคว้า และท่องเที่ยวมากกว่าคนไทย หรือหน้าผู้เขียนคล้ายญี่ปุ่นก็อาจเป็นได้... ขนาดบอกเขาว่า คนไทย ยังว่าเป็นญี่ปุ่นไปได้...

บ้านเราน่าจะลองทำห้องสมุดอีเล็คโทรนิคส์บ้าง...