เมื่อวานนี้ (2 มีค.50)  เป็นวันสุดท้ายของการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ แนวทางปฎิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ปี 50 ที่โรงแรมหลุยส์ แทรเวอร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ 

            ในวันนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาคงเหลือแต่ จนท.เขต จังหวัดนำร่อง 18 จังหวัด และ ทีมงาน KM จากส่วนกลาง (ผู้เข้าสัมมนาจากจังหวัดที่ขยายผล ปี 50  (58 จังหวัด ) ได้เดินทางกลับตั้งแต่เมื่อวานค่ะ...

            วันนี้....มีกิจกรรมการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างทีมงานระดับเขต จังหวัดนำร่อง (เมื่อปี 48-49 ) 18   จังหวัด และ ทีมงาน KM ของกรมฯ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดที่ขยายผลการดำเนินงานในปี 50 นี้ โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม  ในการที่จะเสริมหนุนการดำเนินงาน KM  ของจังหวัดที่ขยายผลดังกล่าว......          

            มาดูบรรยากาศการ ลปรร. ในวันนี้กันก่อนนะคะ..........

             

        แบ่งกลุ่มทีมงานเขต จังหวัดนำร่อง และ ส่วนกลาง ( 6 กลุ่ม)

               

                    ตัวแทนเขตภาคอีสาน นำเสนอผลการ ลปรร.

                  

                            ตัวอย่าง ผลการ ลปรร.ของเขตภาคใต้

                   

                 คุณมัลลิกา KM ทีม  สรุปภาพรวมผลการ ลปรร. 

                                                                          

                    

                                       ภาพรวมผลการ ลปรร. ทั้ง 6 เขต

                    

          คุณสำราญ KM ทีม สรุปเป้าหมายของการทำงานร่วมกัน

                 

                                         เราคือทีมเดียวกัน

                

                            ทีมภาคกลาง เข้มแข็ง (โย้ๆๆๆๆ.......)

               

                     เสร็จงานแล้ว ก็ต้อง AAR   ร่วมกันก่อน

               

                 น้องใหม่ไฟแรง (น้องเกศ) จากวิสาหกิจชุมชน

                    มาช่วยเสริมทีม KM  ในปีนี้ (เย้ๆๆๆๆ.....) 

 

              วันนี้....ขอจบรายงานเพียงแค่นี้นะคะ.....สวัสดีค่ะ......

 

นันทา  ติงสมบัติยุทธ์

3 มีค.50