เย็นวันที่ 2 มีนาคม ผมไปบรรยาย(สอน)ให้นักศึกษาปริญญาโทบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ศูนย์โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย ซึ่งเป็นนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด
     เรื่องที่ผมนำคุยกันคือแนวทางการนำกระบวนการ KM ไปใช้ในโรงเรียน ซึ่งผมได้ให้นักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูเล่า
เรื่องเล่าเร้าพลัง” ถึงประสบการณ์การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ตนเองภาคภูมิใจ และถือว่าเป็น Best Practice ของตน คนละ 1 ประสบการณ์
         เรื่องที่เล่า ส่วนใหญ่จะยังติดอยู่กับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่กระทรวงฯส่งเสริม ซึ่งมีการเยี่ยมบ้าน การคัดกรองเด็กตามอาการของโรค(ปัญหา) การหาทางดูแลช่วยเหลือตามอาการ ซึ่งมีทั้งการศึกษาเป็นรายบุคคล มีอยู่คนหนึ่ง ทำคูปองอาหารกลางวัน(จ่ายเงินเอง) ให้นักเรียนแต่ละวัน โดยให้นักเรียนมาช่วยงานห้องวิชาการ แล้วถือโอกาสสอนเขาทางอ้อม ที่ไม่ใช้วิธีการแบบสังคมสงเคราะห์
      มีคนหนึ่งที่ผมสนใจมากคือ เขาไม่ได้มีเทคนิคพิเศษอะไรเลยในการดูแลช่วยเหลือเด็ก ทั้งๆที่เด็กที่เขาดูแลคนนี้มีปัญหาสารพัด ทั้งยากจน พ่อติดยาเสพติด เด็กมีอาการซึมเศร้า ท้อแท้ เรียนอ่อน วิธีการที่เขาดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือ การใกล้ชิดผูกพัน” เข้าไปโอบกอด ถามไถ่ทุกข์สุข ไปคุยกับพ่อแม่ ให้กำลังใจ ชี้ทางออกที่ดี มีของเล็กๆน้อยๆก็เอาไปฝาก ที่สำคัญคือ “จริงใจ” และ “ทำอย่างสม่ำเสมอ ปรากฎว่าได้ผลดี แก้ปัญหาให้ดีขึ้นอย่างมาก
         เลยทำให้ผมคิดไปว่า ทุกวันนี้เราพยายามสรรหาเทคนิคต่างๆ ส่วนใหญ่จะมาจากตำราฝรั่งนำมาใช้ในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้กันมากมาย แต่ก็ไม่เห็นจะช่วยทำให้ดีขึ้นเท่าไร เรากลับลืม
วิธีการแบบปู่ย่าตายายของคนไทยเรา ที่ใช้เรื่อง “จิตใจ จริงใจ ใกล้ชิด ผูกพัน เอื้ออาทร เป็นพื้นฐานในวิถีชีวิต ซึ่งสอนคุณธรรมน้ำใจซึมซับไปในตัว 
             นักศึกษาคนนี้ให้เทคนิคที่ล้ำค่า … เหนือเทคนิคใดใดเสียอีก