บรรจุครูที่แม่ฮ่องสอนไกลบ้าน(อุตรดิตถ์)เหลือเกิน กลับบ้านก็ลำบากเหลือเกิน กลับบ้านทีไรต้องนอนพักเกือบ 2 วัน เมารถน่ะค่ะ กลับบ้านปีหนึ่งไม่เกิน 3 ครั้ง เอาเถอะ...เพราะหน้าที่การงานของเรา อยากย้ายกลับบ้านน่ะ (คิดถึงและเป็นห่วงพ่อแม่) แต่เห็นหน้าเด็ก ๆ แล้วก็ใจก็มักจะเขวเรื่อย เพราะเด็กบ้านป่า เด็กบนดอย เขาใสซื่อบริสุทธิ์จริง ๆ พวกเขาไม่ค่อยได้เห็นโลกภายนอกเท่าไร บางคนไม่เคยออกจากหมู่บ้าน ไม่เคยไปเชียงใหม่ เห็นแต่สังคมในชุมชนของตน ....จนบางครั้งครูแอนนึกนึกหวั่นถึงความอ่อนต่อโลกถ้าออกไปเผชิญ..แต่เขาต้องเผชิญและแก้ปัญหาได้(แอบคิดและภาวนาให้เป็นอย่างนั้น) เหมือนกันกับตัวเองและคนอีกหลาย ๆ คนที่ต้องอยู่คนเดียว ต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคด้วยตัวเอง...ในที่สุดปัญหาอุปสรรคก็ได้สอนให้เป็นคนแกร่ง......ที่สำคัญครู ผู้ปกครอง จะสอนให้เขามีทักษะชีวิตได้อย่างไร?

เพิ่มเติมคุณวีร์ถาม อุดมการณ์และอุดมคติ

อุดมการณ์ ความหมายตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542  อุดมการณ์ มีความหมายว่"อุดมคติอันสูงส่งที่จูงใจมนุษย์ให้พยายามบรรลุถึง" อุดมคติ หมายถึง "จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริง ทางใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็น เป้าหมายแห่งชีวิตของตน"

 อุดมการณ์  ก็น่าจะมีความหมายว่า "จินตนาการ ที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดีงาม และความจริง ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตอันสูงส่งที่จูงใจ ให้มนุษย์พยายามบรรลุถึง"