พยาบาลPCU


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
คลินิคเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลหาดใหญ่
Username
pcunurse
สมาชิกเลขที่
6534
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อเล่น  แมว (Kitty)  เกิดและโตที่ สะเดาและหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

เรียนประถมและมัธยม(ม.ศ. 5 รุ่นสุดท้าย)ที่บ้านเกิด  จบพยาบาลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราธิบดี ม.มหิดล  ( วิทยาเขตศาลายารุ่น2 )จบปริญญาโททางการพยาบาล สาขา ambulatory care จาก ม.มหิดล ปี 2535

ประวัติการศึกษา  

2523 ประถมศึกษาตอนปลาย รร.กฤษณาวิทยา อ.สะเดา จ.สงขลา   

2524 มัธยมศึกษาตอนต้น  รร.สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 

2526 มํธยมศึกษาตอนปลาย   รร.หาดใหญ่วิทยาลัย  จ.สงขลา

2530 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ม.มหิดล

2535 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

มี.ค.2530 - เม.ย.2532           พยาบาลประจำหอผู้ป่วยอายุรกรรม   รพ.รามาธิบดี

เม.ย.2532 - พ.ค.2533           อาจารย์พยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลคริสเตียน

เม.ย.2535 - ธ.ค. 2539          อาจารย์พยาบาล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ม.ค.2540 -  ก.ค.2548          พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสุไหงปาดี จ.นราธิวาส

ก.ค.2548 - ปัจจุบัน                คลินิคเวชปฏิบัติครอบครัว  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่  จ.สงขลา

ธ.ค.2549                             ผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง                                           สาขาการพยาบาลชุมชน รุ่นที่ 4

พ.ค.2550                             พยาบาลเฉพาะทาง                  สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การักษาโรคเบื้องต้น)รุ่นที่ 3 มอ.สงขลา        

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท