วันนี้ โรงเรียนบ้านโพนทองของเรา ได้มีโอกาสต้อนรับท่านอาจารย์ทัศนีย์ และคณะวิจัยทุกท่าน ที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนพวกเราเป็นครั้งที่ 2 ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ที่ได้กรุณามาให้คำชี้แนะ และไขข้อข้องใจที่ทางโรงเรียนของเรามีข้อสงสัยในบางประการและได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น