บทวิเคราะห์ "ไทยทาวน์ยูเอสเอนิวส์ วิเคราะห์ “เอเอสทีวี พีทีวี ช่อง11 ”... ใครผิด ใครถูก ใครเถื่อน " นี้น่าสนใจมาก ผมคิดว่าในฐานะคนไทยเราควรได้มีโอกาสอ่านกันอย่างทั่วถึงทุกคน

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ "หม่อมอุ๋ย" ลาออกเพราะ "ไม่อยากอยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่อบางราย" แล้ว เรื่องนี้เกี่ยวพันถึงอนาคตของประเทศไทยอย่างยิ่ง ผมจึงขอแนะนำให้อ่านเพื่อคนไทยจะได้รับข้อมูลในด้านอื่นที่ไม่ได้มาจาก "ผู้จัดการ (ประเทศไทย) ออนไลน์" บ้างครับ

สื่อที่ไม่ได้ถูก "คุม" โดยกลุ่มผู้จัดการ (หรือนายทุนสื่อมวลชนรายใหญ่อื่นๆ) นับวันจะเหลือน้อยลงทุกที

ถึงเวลาหรือยังที่คุณ ("You") จะลุกขึ้นมาต่อสู้สร้างสื่อภาคประชาชน (citizen journalism) บ้าง?

ถ้าอยากเห็นสื่อมวลชนที่ check & balance จนเป็นกลางในภาพรวม ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนมีหน้าที่สร้าง "สื่อภาคประชาชน" (citizen journalism) ร่วมกันครับ