ด้วยมูลนิธิทศวรรษโรคกระดูกและข้อ (ประเทศไทย)  ได้จัดกิจกรรม   ทศวรรษโรคกระดูกและข้อ เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 5   ในวันอาทิตย์ที่  25  มีนาคม 2550 ขึ้น  ณ กรมทหารราบที่ 11  รักษาพระองค์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยร่วมมือกันป้องกันการเกิดโรคกระดูกและข้อ

                ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.boneandjointdecade.or.th

E-mail  : [email protected] หรือ โทร 02-2797781

พ.ญ. สุขจันทร์ พงษ์ประไพ

ประธานมูลนิธิทศวรรษโรคกระดูกและข้อ (ประเทศไทย)