ขอขอบพระคุณมากค่ะ  สำหรับข้อคิดเห็นที่ให้กำลังใจมา   จะพยายามสละเวลาให้กับkmค่ะ