กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่ง

การจะพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงให้เกิดขึ้นได้นั้น จำเป็นที่จะต้องได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายงาน ทั้งระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และระดับชุมชน เช่นเดียวกับการพัฒนาระบบอื่นๆ

ในยุคที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเจริญก้าวหน้า  ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป   ปัจจุบันนี้การเรียนการสอนในระบบออนไลน์ หรือ E-Learning  ก็เป็นอีกทางเลือกของการศึกษาที่กำลังเป็นที่สนใจขององค์กรต่างๆ  ด้วยประโยชน์ที่การเรียนในระบบอีเลิร์นนิง  จะช่วยในการสร้างฐานผู้เรียนได้อย่างกว้างขวาง  ในการเรียนระบบทางไกล  ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา  ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ตลอดจนยังมีแหล่งสืบค้นข้อมูลได้ทั่วโลก   ทำให้ผู้เรียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ   เพื่อที่จะปรับตัวให้ก้าวทันโลกข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว    นอกจากนี้ จะต้องมีวิจารญาณในการคัดเลือกข้อมูลข่าวสาร  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมมากที่สุด 


แล้วในการจัดการเรียนระบบอีเลิร์นนิง  ใครที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบ้าง????


ผู้เกี่ยวข้องกับวิชีพ E-Learning

1. ครูผู้สอน  
2 . ผู้บริหารโครงการ 
3. นักออกแบบการสอน 
4. ฝ่ายผลิต 
(นักพัฒนาเว็บ / นักคอมพิวเตอร์กราฟิก / นักผลิตสื่อสตรีมมิ่ง / นักเขียนโปรแกรม)   
5. ผู้ดูแลระบบ LMS / เครือข่าย

6. ฝ่ายธุรกิจ
(นักการตลาด / นักบัญชี / ผู้ให้คำปรึกษา)

  ในการพัฒนากำลังคน ในระบบอีเลิร์นิง ในประเทศไทย     เท่าที่ได้มีประสบการณ์มา   เห็นว่า  ยังประสบกับปัญหาอยู่หลายด้าน   ทำให้ไม่สามารถพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่งได้ดีเท่าที่ควร


- ปัญหาที่เกิดประการแรกคือ  งบประมาณ     เนื่องจากการเรียนในระบบอีเลิร์นิงนั้น   ในช่วงแรกของการลงทุนจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก   ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน อุปกรณ์    บุคลากร  การโฆษณาประชาสัมพันธ์   การบริหารจัดการต่างๆ

- ในด้านอุปกรณ์
: จะต้องมีความพร้อม   เพื่อรองรับการเข้าใช้ระบบ- ด้านบุคลากร  :  เนื่องจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับในระบบอีเลิร์นนิง  มีหลายฝ่าย   ซึ่งแต่ละฝ่ายก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน    แต่ละคนมีความชำนาญแตกต่างกัน  ในระบบอีเลิร์นนิงจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้  ดังนั้น จำเป็นที่บุคลากรเหล่านั้น  จะต้องได้มีการประสาน ความร่วมมือ  ทำงานกันอย่างไกล้ชิด

- ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

- ระเบียบวิธีการ / กระบวนการทำงาน    

แม้ว่า จะมีนักการศึกษา และ มีหน่วยงานบางหน่วยงาน พยายามที่จะพัฒนา วิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบอีเลิร์นนิงมาใช้ในประเทศไทย  แต่ก็ยังประสบปัญหาอยู่ ในภาพรวม   แต่อย่างไรก็ตาม  ก็คงจะต้องค่อยเป็นค่อยไป   ซึ่งคิดว่า การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จะช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับสถานศึกษาที่ยังไม่เข้มแข็ง  เป็นการเรียนรู้ และพัฒนาแบบช่วยเหลือกัน ..............  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#e-learning

หมายเลขบันทึก: 80947, เขียน: 27 Feb 2007 @ 16:03 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)