เมื่อครั้งที่อาจารย์ JJ เชิญ ดร.วรภัทร ภู่เจริญ

มาเป็นแขกรับเชิญในการฝึกอบรมคุณอำนวย

ในหัวข้อ ทศพักตร์นักจัดการความรู้สู่เครือข่ายคุณอำนวยระดับชาติ

รุ่นที่3 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ดร.วรภัทรได้พูดไว้ว่า ...

คุณอำนวยต้องเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ (How to Learn)

และต้องไม่กลัวความล้มเหลว เมื่อล้มแล้วจะเรียนรู้เร็ว

เพราะทุกครั้งที่ล้มเหลวจะมี Learning Point  

         เมื่อฟังแล้วกลับมาทบทวนดูเอ..จริงแฮะ 

อย่าว่าถึงขนาดคุณอำนวยเลย แค่เรื่องราวในชีวิตประจำวันของเรานี่เอง

เห็นกันบ่อย ๆ อย่างตัวเองวันไหนสรุปงานส่งหัวหน้าฯ ท่านบอกโอเค ก็แล้วไป 

แต่ครั้งไหนที่ถูกเรียกเพื่อให้แก้ไขงานโดยที่สอนงานไปด้วยนี่แหละจำขึ้นใจเลย

ทำให้รู้แล้วว่าครั้งต่อไปเราจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร ...

ครั้งต่อไปเวลาทำก็นึกได้(หน้าหัวหน้าลอยมาแต่ไกล) 

 ละเอียดรอบคอบกับงานขึ้นเยอะเลย