เรียน ชาวพยาธิ มอ. ทุกท่าน

ขอ update เรื่องการสัมมนาภาควิชาพยาธิของเราในวันที่ 24-25 มี.ค นี้

เรามีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเล็กน้อย โดยในวันที่ 2 ของการสัมมนา (วันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค.) จะเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำงานคุณภาพ 

อยากให้ทุกคนได้เข้าร่วมมากที่สุด  ภาคฯ จึงเปิด open สำหรับทุกคน  สมัครเข้าร่วมได้ไม่จำกัดจำนวน  และ จะมีรถรับในวันอาทิตย์ตอนเช้า  สำหรับผู้ที่เข้าร่วมเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว 

โปรแกรม (วันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค.) จะเป็นดังนี้ค่ะ

8.00

รถรับหน้าอาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์
08.30-10.00 การเสริมสร้าง EQ ในการทำงาน
10.30-12.00 เรื่องเล่า เคล้าคุณภาพ  ( กิจกรรม กลุ่ม) 
13.00-14.30 เสวนาหมู่ : ถอดบทเรียนจากเรื่องเล่า สู่ แนว ทางคุณภาพ (โดยคุณอำนวย )
14.45-15.15 ทบทวนหลังการสัมมนา (After Action Review)
15.30 ปิดการประชุม


ถามว่า ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ว่า ?

คำตอบก็คือ  ไม่ต้องเตรียมอะไรไปค่ะ เอาแต่ตัว (กาย) และ หัวใจคุณภาพ ซึ่งมีอยู่แล้วในคนพยา-ธิ 

ขอเชิญชาวพยา-ธิ สมัครไปร่วมสัมมนาเพิ่มกันเยอะๆ  นะคะ  เราจะช่วยกัน ขุดค้น ขุม (ทรัพย์) ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานอย่างมีคุณภาพของพวกเรา ออกมาแลกเปลี่ยนกัน  เพื่อเป็นการต่อยอดแนวปฏิบัติที่ดีให้มีมากยิ่งๆ ขึ้นไป