คณะอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามยะลา จัดโครงการสัมมนาคณะอิสลามศึกษาเพื่อชุมชนเรื่อง "แนวทางในการจัดตั้งศาลชะรีอะฮฺในประเทศไทย" เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมชั้น ๓ อาคารคณะอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปัตตานี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี