เครื่องมือ คือ อาวุธ

 ทำใจกับ KM เรื่องราวบางอย่างเกิดที่ประเทศแดนพระอาทิตย์อุทัย ไปเติบใหญ่ที่เมืองมะกัน แต่อาจจะมาสลายที่เมืองสารขัณฑ์(เพราะบางหน่วยงานทำเพื่อคะแนน บางหน่วยงานกำลังจะเลิกทำ หันไปหาคันเบ็ดใหม่) นึกแล้วสะท้อนใจ หลายท่านเข้ามาเป็น Blogger หลายท่านเข้ามาร่วม Show and Share หลายท่านเข้ามาเยี่ยมยาม หลายท่านไม่เห็นด้วยกับการที่มีการลิขิต หลากหลายแนว

Ice Fishing

 เครื่องมือ คือ อาวุธ KM เป็นอาวุธ ทางปัญญา (เสมือนคันเบ็ดในภาพ ใช้ตกปลา)อย่างหนึ่งที่คิดค้นมาหลายปี นำมาใช้เพื่อพัฒนา "ตน ฅน งาน และ องค์การ"

 ติดอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับ ติดใจ ทำใจไม่ได้ ทำใจไม่ได้ ที่จะนำ KM มาเป็นเครื่องมือ ใช้Blog เสริมเติมให้แกร่ง เพื่อเป็นสื่อการสร้างเครือข่าย เรียนรู้ หรือ เลียนรู้ กู่สร้างสรรค์ ยังตามหาปลาไม่เจอ หาหัวปลาไม่เห็น เฟ้น Tacit มาลิขิตไม่ออก

 มาร่วมเป็นกำลังใจ ให้ไทยทุกทุกท่าน ร่วมสร้างสรรค์ ทำใจ ให้ห่างไกลอวิชชา รวบรวม "ความรู้ฝังลึก ที่ฝังติดมากับประสบการณ์ นำมาร่วม แลก เปลี่ยน และ นำไป ปรับ ปรุง เสริมเพื่อพัฒนา สร้างองค์การเรียนรู้" ครับ

JJ2007